LẮP RÁP CÀI ĐẶT MÁY TÍNH

Khai Giảng:
Chương Trình Học: Kỹ thuật & mạng máy tính
Thời Lượng: 20 giờ / 10 buổi
Địa Chỉ: Đại học Hàng hải Việt Nam

Học Phí: 1,000,000 VNĐ

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

TÀI LIỆU HỌC