Lập trình Android

Đào tạo thông qua những chủ đề thực hành, dự án mẫu cụ thể

Luôn cập nhật kiến thức mới để theo kịp sự phát triển của Android

Bổ sung nhiều kỹ năng chuyên môn sát với thực tế công việc

Rèn luyện tác phong lập trình chuyên nghiệp

Phát triển những ý tưởng sáng tạo khi xây dựng ứng dụng di động

 

Khai Giảng:
Chương Trình Học: Lập trình Di động
Thời Lượng: 48 giờ / 3 tháng
Địa Chỉ: Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Học Phí: 4,000,000 VNĐ

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Đào tạo thông qua những chủ đề thực hành, dự án mẫu cụ thể

Luôn cập nhật kiến thức mới để theo kịp sự phát triển của Android

Bổ sung nhiều kỹ năng chuyên môn sát với thực tế công việc

Rèn luyện tác phong lập trình chuyên nghiệp

Phát triển những ý tưởng sáng tạo khi xây dựng ứng dụng di động

 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Trang bị kiến thức toàn diện về lập trình di động Android từ cơ bản đến nâng cao

Dễ dàng ứng dụng kiến thức vào thực tế, tách ra các hướng lập trình khác nhau

Đủ khả năng xây dựng nhiều loại ứng dụng Android khác nhau

Biết cách upload và kiếm tiền từ các ứng dụng Android của mình trên Google Play

Trở thành freelancer chuyên nghiệp về lập trình Android, tạo thêm nguồn thu nhập đáng kể

Tự tin ứng tuyển vị trí Lập trình viên Android

Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, mở rộng cơ hội phát triển và thăng tiến trong lĩnh vực lập trình ứng dụng

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

Tham dự trên 80% số buổi học và vượt qua kỳ thi cuối khóa, Học viên được cấp Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

Đã tham gia khóa học lập trình căn bản với Java

Sinh viên Khoa CNTT các trường trung cấp, cao đẳng, đại học

Tất cả các bạn yêu thích, mong muốn thành công trong lĩnh vực phát triển ứng dụng cho thiết bị di động

TÀI LIỆU HỌC

NỘI DUNG HỌC

Bài 1. Giới thiệu về lập trình Android và cài đặt công cụ

Bài 2. Làm quen với Android Studio

Bài 3. Cài đặt thiết bị và chạy ứng dụng Android

Bài 4. LinearLayout và View thường dùng trong Android

Bài 5. Activity

Bài 6. Menu và điều khiển tìm kiếm

Bài 7. Assets và lưu trạng thái ứng dụng

Bài 8. SQLite trong Android

Bài 9. Lập trình đa tuyến trong Android

Bài 10. Google Map

Bài 11. Xây dựng tương tác dịch vụ Webservice SOAP trong Android

Bài 12. Google Play, Tổng kết