MS Excel

Giới thiệu khóa học

Khai Giảng:
Chương Trình Học: MOS
Thời Lượng: (24h)/12 buổi
Địa Chỉ: Trường đại học Hàng hải Việt Nam

Học Phí: 880,000 VNĐ

600,000 VNĐ đối với sinh viên Trường ĐHHHVN.

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Giới thiệu khóa học

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Mục tiêu khóa học

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

Chứng chỉ tin học văn phòng quốc tế MOS Excel 2010

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

Không giới hạn

TÀI LIỆU HỌC

Tài liệu chuẩn của IIG Việt Nam về MOS

NỘI DUNG HỌC

Nội dung học