Microsoft Word

Nhóm: MOS
Học Phí : 880,000 VNĐ
600,000 VNĐ với SV.HH

Microsoft Excel

Nhóm: MOS
Học Phí : 880,000 VNĐ
600,000 VNĐ với SV.HH

ĐỒ HỌA XỬ LÝ ẢNH PHOTOSHOP

Nhóm: Multimedia
Học Phí : 1,000,000 VNĐ

LẬP TRÌNH C# CĂN BẢN

Nhóm: Lập trình căn bản
Học Phí : 1,000,000 VNĐ

LẬP TRÌNH JAVA CĂN BẢN

Nhóm: Lập trình căn bản
Học Phí : 1,000,000 VNĐ

ONLINE MARKETING

Nhóm: Quảng cáo trực tuyến SEO
Học Phí : 3,000,000 VNĐ

Xử lý dữ liệu với bảng tính Excel

Nhóm: Tin học văn phòng
Học Phí : 1,000,000 VNĐ
900,000 VNĐ với SV.HH

Lập trình Android

Nhóm: Lập trình Di động
Học Phí : 4,000,000 VNĐ