Trang chủ  Phần mềm bảo mật  PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ HÀNG ĂN UỐNG ( LẨU NƯỚNG)
Tên sản phẩm: PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ HÀNG ĂN UỐNG ( LẨU NƯỚNG)
Phiên bản: V02
Hãng: CITAD- Đại Học Hàng Hải Việt Nam
Ngày phát hành: 04-10-2016
Phí sử dụng: Dùng thử
Lượt tải: 45
Yêu cầu:

Yêu cầu hệ thống

 

Tải về:

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ HÀNG ĂN UỐNG ( LẨU NƯỚNG)

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ HÀNG ĂN UỐNG ( LẨU NƯỚNG)

I- Chức năng hệ thống:

1- Quản lý thực đơn:

 • Liệt kê danh sách thực đơn (món ăn, đồ uống, đồ khai vị…)

 • Cập nhật thực đơn (thêm, sửa, xóa)

 • Theo dõi lịch sử giá, điều chỉnh giá thực đơn theo thời gian 

 • Thông tin thực đơn bao gồm: Ảnh, tên, viết tắt, giá gốc, giá bán, ngày áp dụng.

2- Phục vụ

 • Theo dõi tình trạng các bàn (hoạt động, không hoạt động, số khách đang ngồi, tổng tiền từng bàn)

 • Quản lý thực đơn từng bàn (thêm thực đơn, hủy thực đơn)

 • Điều chỉnh số lượng từng thực đơn từng bàn

 • Trả bàn

 • In hóa đơn (theo mẫu) sau trả bàn

3- Thống kê, báo cáo

 • Thống kê số lượng khách hàng theo thời gian

 • Thống kê số lượng phục vụ theo thời gian

 • Thống kê tỉ lệ các thực đơn theo thời gian

 • Thống kê tổng thu theo thời gian

 • Xuất phiếu thu theo thời gian

 • Tính thực lãi

 • Biểu thị thống kê theo biểu đồ

4- Cấu hình

 • Cấu hình số lượng bàn phục vụ

 • Cấu hình tài khoản đăng nhập

II- Cấu hình

- CPU Pentium IV 2.4 Ghz

- RAM tối thiểu: 512 MB

- HDD tối thiểu: 20 GB (trống tối thiểu 800MB).

- Hệ điều hành: Microsoft Windows XP, 7,8,..

Click vào Link để dùng thử:

http://demo.citad.vn/qlnh

Người dùng: admin

Password: demo@123