Tên sản phẩm: QUẢN LÝ NHÂN SỰ
Phiên bản: V01
Hãng: CITAD
Ngày phát hành: 06-10-2016
Phí sử dụng: Dùng thử
Lượt tải: 192
Yêu cầu:
Tải về:

QUẢN LÝ NHÂN SỰ

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ

1- Quản lý các danh mục

 2- Quản lý thông tin cá nhân, quá trình nhân sự

3- Quản trị hệ thống

YÊU CẦU HỆ THỐNG

Máy chủ (Server):

- CPU Pentium IV 2.4 Ghz

- RAM tối thiểu: 512 MB

- HDD tối thiểu: 20 GB (trống tối thiểu 800MB).

- Hệ điều hành máy chủ: Microsoft Windows 2000 Advance Server Sp4, 2003, NT, Linux.

- Phần mềm

DÙNG THỬ:

Click vào đương Link: http://demo.citad.vn/qlns

Nhập người dùng:  hungdd/1