sự kiện

Hiển thị:

Khai giảng lớp Quản trị mạng CISCO CCNA Tháng 9/2019

- Từ 30-09-2019 đến 30-09-2019

- Thời gian: Từ 6:00 PM đến 8:00 PM

- Địa điểm: 108 Nhà A5 Trường ĐHHHVN

Xem chi tiết...

Người đăng: Ni Phạm

Ưu đãi đặc biệt cho các học viên học MOS tại CITAD

- Từ 17-09-2019 đến 05-10-2019

- Thời gian: Từ 8:00 AM đến 5:00 PM

- Địa điểm: Văn phòng CITAD 108 nhà A5

Xem chi tiết...

Người đăng: VĐT

Ưu đãi 8/3, quà tặng đặc biệt cho bạn nữ

- Từ 06-03-2019 đến 08-03-2019

- Thời gian: Từ 8:50 AM đến 5:00 PM

- Địa điểm: Phòng 108 nhà A5

Xem chi tiết...

Người đăng: VĐT

CCNA RS

- Từ 14-02-2019 đến 28-02-2019

- Thời gian: Từ 9:55 AM đến 9:55 AM

- Địa điểm: 108 Nhà A5 Trường ĐHHHVN

Xem chi tiết...

Người đăng: Ni Phạm