sự kiện

Hiển thị:

THÔNG BÁO MỞ ĐỢT THI CHỨNG CHỈ TT03 THÁNG 01,02/2019

- Từ 16-01-2019 đến 28-02-2019

- Thời gian: Từ 8:55 AM đến 8:55 AM

- Địa điểm: CITAD- TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Xem chi tiết...

Người đăng: Phùng Quang Tiến

KHUYẾN MẠI LỚN KHI ĐĂNG KÝ ÔN THI CHỨNG CHỈ TT03/2014/BTTTT

- Từ 01-11-2018 đến 30-11-2018

- Thời gian: Từ 2:40 PM đến 2:40 PM

- Địa điểm: CITAD-TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Xem chi tiết...

Người đăng: Phùng Quang Tiến

Khai giảng lớp LRMT_0118 Lắp ráp cài đặt và bảo trì máy tính ngày 24.03.2018

- Từ 24-03-2018 đến 22-04-2018

- Thời gian: Từ 2:00 PM đến 4:00 PM

- Địa điểm: Phòng 204 nhà B3 ĐHHHVN

Xem chi tiết...

Người đăng: Ni Phạm

Khai giảng lớp Đồ họa xử lý ảnh Photoshop 10-03-2017

- Từ 10-03-2018 đến 07-04-2018

- Thời gian: Từ 2:00 PM đến 4:00 PM

- Địa điểm: Phòng Lab01 tầng 2 nhà B3 ĐHHHVN

Xem chi tiết...

Người đăng: Ni Phạm

TƯNG BỪNG KHAI GIẢNG CÁC KHÓA KỸ NĂNG CNTT 10.03.2018

- Từ 30-01-2018 đến 10-03-2018

- Thời gian: Từ 8:00 AM đến 5:00 PM

- Địa điểm: CITAD

Xem chi tiết...

Người đăng: Ni Phạm