sự kiện

Hiển thị:

THÔNG BÁO MỞ ĐỢT THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC THEO TT03 NGÀY 08-01-2023

- Từ 20-12-2022 đến 08-01-2023

- Thời gian: Từ 8:50 AM đến 8:50 AM

- Địa điểm: TRƯỜNG ĐẠI HỌC HANGF HẢI VIỆT NAM

Xem chi tiết...

Người đăng: Phùng Quang Tiến

Thông báo mở lớp ôn luyện MOS tháng 9/2023

- Từ 11-09-2023 đến 30-09-2023

- Thời gian: Từ 1:00 AM đến 11:00 PM

- Địa điểm: Văn phòng CITAD (Phòng 108 nhà A5 - Đại học Hàng hải Việt Nam)

Xem chi tiết...

Người đăng: Vũ Đức Tạ

CCNA RS

- Từ 14-02-2019 đến 28-02-2019

- Thời gian: Từ 9:55 AM đến 9:55 AM

- Địa điểm: 108 Nhà A5 Trường ĐHHHVN

Xem chi tiết...

Người đăng: Ni Phạm