sự kiện

Hiển thị:

Mừng đại lễ 30/4 & 1/5 Giá học MOS chỉ còn 300k/môn

- Từ 17-04-2019 đến 10-05-2019

- Thời gian: Từ 8:00 AM đến 5:00 PM

- Địa điểm: Văn phòng CITAD 108 nhà A5

Xem chi tiết...

Người đăng: VĐT

Ưu đãi 8/3, quà tặng đặc biệt cho bạn nữ

- Từ 06-03-2019 đến 08-03-2019

- Thời gian: Từ 8:50 AM đến 5:00 PM

- Địa điểm: Phòng 108 nhà A5

Xem chi tiết...

Người đăng: VĐT

CCNA RS

- Từ 14-02-2019 đến 28-02-2019

- Thời gian: Từ 9:55 AM đến 9:55 AM

- Địa điểm: 108 Nhà A5 Trường ĐHHHVN

Xem chi tiết...

Người đăng: Ni Phạm

Mừng xuân Kỷ hợi, ưu đãi đặc biệt khi đăng ký học MOS

- Từ 12-02-2019 đến 28-02-2019

- Thời gian: Từ 2:50 PM đến 2:50 PM

- Địa điểm: Phòng 108 nhà A5 - ĐHHHVN

Xem chi tiết...

Người đăng: VĐT