sự kiện

Hiển thị:

63 năm thành lập trường, ưu đãi giá đặc biệt thi đăng ký học MOS tại CITAD

- Từ 13-03-2019 đến 09-04-2019

- Thời gian: Từ 2:35 PM đến 2:35 PM

- Địa điểm: Phòng 108 nhà A5

Xem chi tiết...

Người đăng: VĐT

Ưu đãi 8/3, quà tặng đặc biệt cho bạn nữ

- Từ 06-03-2019 đến 08-03-2019

- Thời gian: Từ 8:50 AM đến 5:00 PM

- Địa điểm: Phòng 108 nhà A5

Xem chi tiết...

Người đăng: VĐT

CCNA RS

- Từ 14-02-2019 đến 28-02-2019

- Thời gian: Từ 9:55 AM đến 9:55 AM

- Địa điểm: 108 Nhà A5 Trường ĐHHHVN

Xem chi tiết...

Người đăng: Ni Phạm

Mừng xuân Kỷ hợi, ưu đãi đặc biệt khi đăng ký học MOS

- Từ 12-02-2019 đến 28-02-2019

- Thời gian: Từ 2:50 PM đến 2:50 PM

- Địa điểm: Phòng 108 nhà A5 - ĐHHHVN

Xem chi tiết...

Người đăng: VĐT