sự kiện

Hiển thị:

THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC CHO HSSV, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

- Từ 28-10-2022 đến 30-11-2022

- Thời gian: Từ 8:50 AM đến 8:50 PM

- Địa điểm: TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Xem chi tiết...

Người đăng: Phùng Quang Tiến

GIẢM GIÁ 40% HỌC PHÍ MOS

- Từ 03-11-2022 đến 19-11-2022

- Thời gian: Từ 1:00 AM đến 11:00 PM

- Địa điểm: Văn phòng CITAD (Phòng 108 nhà A5 - Đại học Hàng hải Việt Nam)

Xem chi tiết...

Người đăng: Vũ Đức Tạ

Thông tin cần biết về chuẩn đầu ra MOS cho sinh viên

- Từ 08-10-2019 đến 31-12-2020

- Thời gian: Từ 8:50 AM đến 5:00 PM

- Địa điểm: Phòng 108 nhà A5

Xem chi tiết...

Người đăng: Vũ Đức Tạ

CCNA RS

- Từ 14-02-2019 đến 28-02-2019

- Thời gian: Từ 9:55 AM đến 9:55 AM

- Địa điểm: 108 Nhà A5 Trường ĐHHHVN

Xem chi tiết...

Người đăng: Ni Phạm