sự kiện

Hiển thị:

Khai giảng lớp LRMT_0118 Lắp ráp cài đặt và bảo trì máy tính ngày 24.03.2018

- Từ 24-03-2018 đến 22-04-2018

- Thời gian: Từ 2:00 PM đến 4:00 PM

- Địa điểm: Phòng 204 nhà B3 ĐHHHVN

Xem chi tiết...

Người đăng: Ni Phạm

Khai giảng lớp Đồ họa xử lý ảnh Photoshop 10-03-2017

- Từ 10-03-2018 đến 07-04-2018

- Thời gian: Từ 2:00 PM đến 4:00 PM

- Địa điểm: Phòng Lab01 tầng 2 nhà B3 ĐHHHVN

Xem chi tiết...

Người đăng: Ni Phạm

TƯNG BỪNG KHAI GIẢNG CÁC KHÓA KỸ NĂNG CNTT 10.03.2018

- Từ 30-01-2018 đến 10-03-2018

- Thời gian: Từ 8:00 AM đến 5:00 PM

- Địa điểm: CITAD

Xem chi tiết...

Người đăng: Ni Phạm

KHUYẾN MẠI LỚN KHI ĐĂNG KÝ THI CHỨNG CHỈ CNTT THEO TT03/2014/TT-BTTTT, MOS 2013, CHỨNG CHỈ CNTT

- Từ 29-01-2018 đến 09-03-2018

- Thời gian: Từ 10:00 AM đến 10:00 PM

- Địa điểm: TRUNG TÂM ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CNTT- TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Xem chi tiết...

Người đăng: Phùng Quang Tiến

Khai giảng lớp Xử lý dữ liệu với bảng tính Excel ngày 17-01-2017

- Từ 17-01-2018 đến 10-02-2018

- Thời gian: Từ 6:00 PM đến 8:00 PM

- Địa điểm: Phòng 204 nhà B3 ĐHHHVN

Xem chi tiết...

Người đăng: Ni Phạm