Trang chủ  Sự kiện > 63 năm thành lập trường, ưu đãi giá đặc biệt thi đăng ký học MOS tại CITAD

63 năm thành lập trường, ưu đãi giá đặc biệt thi đăng ký học MOS tại CITAD

Đăng bởi: VĐT

Thông tin chi tiết:

** Thời gian diễn ra sự kiện: Từ ngày 13-03-2019 đến ngày 09-04-2019

** Trong ngày Từ 2:35 PM đến 2:35 PM

** Địa điểm: Phòng 108 nhà A5