Trang chủ  Sự kiện > Ưu đãi đặc biệt cho các học viên học MOS tại CITAD

Ưu đãi đặc biệt cho các học viên học MOS tại CITAD

Đăng bởi: VĐT

Môn

Lớp

Thời gian học

Dự kiến khai giảng

Phòng học

WORD

W.191001

Thứ 7

Sáng: 8h00-10h00

Chiều: 14h00-16h00

12/10/2019

 

W.191002

Chủ nhật

Sáng: 8h00-10h00

Chiều: 14h00-16h00

13/10/2019

 

W.191003

Tối 2, 4 18h00-20h00

14/10/2019

 

W.191004

Tối 3, 5 18h00-20h00

15/10/2019

 

W.191005

Chiều 2, 4 14h – 16h

14/10/2019

 

W.191006

Chiều 3, 5 14h – 16h

15/10/2019

 

EXCEL

E.191001

Thứ 7

Sáng: 8h00-10h00

Chiều: 14h00-16h00

12/10/2019

 

E.191002

Chủ nhật

Sáng: 8h00-10h00

Chiều: 14h00-16h00

13/10/2019

 

E.191003

Tối 2,4 18h00-20h00

14/10/2019

 

E.191004

Tối 3,5 18h00-20h00

15/10/2019

 

E.191005

Sáng 2,4 8h00-10h00

14/10/2019

 

E.191006

Sáng 3,5 8h00-10h00

15/10/2019

 

 

Lưu ý:

+ Địa điểm đăng ký: Phòng 108 nhà A5; phòng 201 tầng 2 nhà B3 (khu B)

+ Phòng học và các thông tin khác sẽ được nhắn tin SMS đến điện thoại cho thí sinh trước 3 hôm khi lớp bắt đầu khai giảng.

Thông tin chi tiết:

** Thời gian diễn ra sự kiện: Từ ngày 17-09-2019 đến ngày 05-10-2019

** Trong ngày Từ 8:00 AM đến 5:00 PM

** Địa điểm: Văn phòng CITAD 108 nhà A5