Trang chủ  Sự kiện > Khai giảng lớp Quản trị mạng CISCO CCNA Tháng 9/2019

Khai giảng lớp Quản trị mạng CISCO CCNA Tháng 9/2019

Đăng bởi: Ni Phạm

Nội dung trang tin

Thông tin chi tiết:

** Thời gian diễn ra sự kiện: Từ ngày 30-09-2019 đến ngày 30-09-2019

** Trong ngày Từ 6:00 PM đến 8:00 PM

** Địa điểm: 108 Nhà A5 Trường ĐHHHVN