Trang chủ  Sự kiện > GIẢM GIÁ HỌC MOS

GIẢM GIÁ HỌC MOS

Đăng bởi: Admin

Thông tin chi tiết:

** Thời gian diễn ra sự kiện: Từ ngày 21-01-2017 đến ngày 17-02-2017

** Trong ngày Từ 8:00 AM đến 5:30 PM

** Địa điểm: Phòng 108 nhà A5 Đại học Hàng Hải Việt Nam

CITAD TRÊN FACEBOOK