Trang chủ  Sự kiện > TƯNG BỪNG KHAI GIẢNG CÁC KHÓA KỸ NĂNG CNTT 10.03.2018

TƯNG BỪNG KHAI GIẢNG CÁC KHÓA KỸ NĂNG CNTT 10.03.2018

Đăng bởi: Ni Phạm

Thông tin chi tiết:

** Thời gian diễn ra sự kiện: Từ ngày 30-01-2018 đến ngày 10-03-2018

** Trong ngày Từ 8:00 AM đến 5:00 PM

** Địa điểm: CITAD