Trang chủ  Sự kiện > Khai giảng lớp Đồ họa xử lý ảnh Photoshop 10-03-2017

Khai giảng lớp Đồ họa xử lý ảnh Photoshop 10-03-2017

Đăng bởi: Ni Phạm

Nội dung trang tin

Thông tin chi tiết:

** Thời gian diễn ra sự kiện: Từ ngày 10-03-2018 đến ngày 07-04-2018

** Trong ngày Từ 2:00 PM đến 4:00 PM

** Địa điểm: Phòng Lab01 tầng 2 nhà B3 ĐHHHVN