Trang chủ  Sự kiện > Khai giảng lớp LRMT_0118 Lắp ráp cài đặt và bảo trì máy tính ngày 24.03.2018

Khai giảng lớp LRMT_0118 Lắp ráp cài đặt và bảo trì máy tính ngày 24.03.2018

Đăng bởi: Ni Phạm

Nội dung trang tin

Thông tin chi tiết:

** Thời gian diễn ra sự kiện: Từ ngày 24-03-2018 đến ngày 22-04-2018

** Trong ngày Từ 2:00 PM đến 4:00 PM

** Địa điểm: Phòng 204 nhà B3 ĐHHHVN