TIN TỨC

Hiển thị:

THÔNG BÁO MỞ ĐỢT THI CHỨNG CHỈ TT03 ( 15/11/2020)

THÁNG 11/2020 (Dự kiến thi Chủ Nhật ngày 15/11/2020) Lớp bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ Chuẩn kỹ năng Ứng dụng CNTT cơ bản  (Theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT) Đối tượn...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 29/10/2020 : 61

: citad

Chi tiết

THÔNG BÁO LỊCH TẬP HUẤN ÔN THI CC TIN HỌC THEO TT03 LỚP TT03-2020-34

THÔNG BÁO LỊCH ÔN THI CC TIN HỌC THEO TT03 LỚP TT03-2020-34 THỜI GIAN: Chi tiết xem trên FILE thời khóa biểu và danh sách lớp bên dưới LIÊN HỆ: 022...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 28/10/2020 : 106

: citad

Chi tiết

Thông báo mở đăng ký thi MOS đợt thi ngày 21-22/11/2020

CITAD thông báo mở đăng ký thi MOS đợt thi ngày 21-22/11/2020 Thời gian đăng ký thi MOS + Từ ngày: 26/10/2020 + Đến ngày: 12/11/2020 Ngày thi dự kiến +  21...

: VĐT.  :   : 21/10/2020 : 288

: citad

Chi tiết

THÔNG BÁO MỞ ĐỢT THI CHỨNG CHỈ TT03 ( 1/11/2020)

THÁNG 11/2020 (Dự kiến thi Chủ Nhật ngày 1/11/2020) Lớp bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ Chuẩn kỹ năng Ứng dụng CNTT cơ bản  (Theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT) Đối tượng...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 19/10/2020 : 285

: citad

Chi tiết

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI ĐỢT THI NGÀY 18-10-2020

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI ĐỢT THI NGÀY 18-10-2020   Thời gian:  - Chiều Chủ nhật: Ngày 18/10/2020 CA1: 13h30-15h30 CA2: 16h00-18h00 Địa ...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 16/10/2020 : 394

: citad

Chi tiết