TIN TỨC

Hiển thị:

THÔNG BÁO CẤP GIẤY XÁC NHẬN MOS CHO SINH VIÊN

CITAD thông báo các em sinh viên xét tốt nghiệp vào tháng 6 đã thi đỗ MOS mà chưa có chứng chỉ đến phòng 201 B3 Khu Giảng Đường B gặp thầy Tiến đ...
Xem chi tiết...

: Nguyễn Thị Lanh.  :   : 26/5/2017 : 2668

: citad

DANH SÁCH CHIA CA THI MOS NGÀY 27-28 THÁNG 05 NĂM 2017

Nội dung trang tin ...
Xem chi tiết...

: Nguyễn Thị Lanh.  :   : 23/5/2017 : 2829

:

Cấp chứng chỉ TT03 - Đợt thi ngày 07/05/2017

THÔNG BÁO Đã có chứng chỉ tin học căn bản theo thông tư 03 đợt thi ngày 07/05/2017. Xin kính mời học viên thi đạt chứng chỉ đợt này qua nhận chứng chỉ ...
Xem chi tiết...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 17/5/2017 : 86

: citad

Thông báo kết quả thi chứng chỉ tin học căn bản theo TT03 đợt thi ngày 07/05/2017

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC CĂN BẢN THEO TT03  ĐỢT THI NGÀY 07/05/2017. ...
Xem chi tiết...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 16/5/2017 : 217

: citad