TIN TỨC

Hiển thị:

THÔNG BÁO LỊCH THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

Thời gian: - Bắt đầu từ 14h00 đến 16h00, ngày 16 tháng 4 năm 2017. Địa điểm: tại Phòng LAB01, LAB02 tầng 2, nhà B3, Khu giảng đường B Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, ...
Xem chi tiết...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 13/4/2017 : 246

: citad

DANH SÁCH CHIA CA THI MOS NGÀY 15-16/4/2017

...
Xem chi tiết...

: Vũ Đức Tạ.  :   : 10/4/2017 : 4692

: citad