Trang chủ > Tin tức > THÔNG BÁO MỞ ĐĂNG KÝ THI MOS

THÔNG BÁO MỞ ĐĂNG KÝ THI MOS

Ngày đăng: 6/3/2017 .Bởi: Nguyễn Thị Lanh. Lượt xem: 15990

CITAD THÔNG BÁO BẮT ĐẦU MỞ ĐĂNG KÝ THI MOS TỪ NGÀY 8/3/2017, SỐ LƯỢNG 1200 BÀI THI

+ ĐỢT 1: 600 BÀI THI NGÀY 25, 26 THÁNG 03 NĂM 2017 

+ ĐỢT 2: 600 BÀI THII, NGÀY 15, 16 THÁNG 04 NĂM 2017

(Do phòng máy tổ chức thi MOS tại nhà A4 sử dụng cho việc thi đầu vào Cao học nên CITAD không thể tổ chức thi tại nhà A4, vì vậy không đủ phòng máy để thi trong 1 đợt, phải chia thành 2 đợt gần nhau. Các em thông cảm cho sự cố này)

Lưu ý:

Thí sinh xem chi tiết ca thi của mình trước 03 ngày thi trên web citad.vn hoặc facebook citad

Các thẻ:

citad