Trang chủ > Tin tức > Quyết định 496/QĐ-ĐHHHVN của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản cho Trung tâm Ứng dụng và Phát triển CNTT (CITAD)

Quyết định 496/QĐ-ĐHHHVN của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản cho Trung tâm Ứng dụng và Phát triển CNTT (CITAD)

Ngày đăng: 16/3/2017 .Bởi: Ni Phạm. Lượt xem: 6408

Kể từ ngày 15.3.2017, CITAD được Trường Đại học Hàng hải Việt Nam giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo thông tư số 03/2014/TT-BTTTT. CITAD vui mừng trở thành trung tâm sát hạch Chuẩn Kỹ năng ứng dụng CNTT cơ bản đầu tiên, duy nhất tại Hải phòng, tạo bước ngoặt và góp phần vào sự phát triển chung của đơn vị.

Các thẻ:

citad