Trang chủ > Tin tức > Thông báo mở đợt thi MOS ngày 13,14/05/2017

Thông báo mở đợt thi MOS ngày 13,14/05/2017

Ngày đăng: 10/4/2017 .Bởi: VĐT. Lượt xem: 6209

THÔNG BÁO MỞ ĐỢT THI MOS, IC3 GS4 NGÀY 13, 14/05/2017

+ Không giới hạn bài thi

+ Đăng ký cho cả bài thi IC3 GS4

+ Tiếp nhận đăng ký thi từ ngày 18/04/2017 đến 28/04/2017

+ Ngày dự kiến thi: 13-14/05/2017

+ Học viên sau khi đăng ký thi sẽ xem chi tiết về thời gian thi của mình trươc 03 ngày thi tại www.citad.vn

Địa điểm đăng ký: 

+ Phòng 108 nhà A5 Đại học Hàng hải Việt Nam

+ Phòng 201 tầng 2 nhà B3 (khu B) Đại học Hàng hải Việt Nam

Các thẻ:

citad