Trang chủ > Tin tức > Khai giảng lớp bồi dưỡng ôn tập thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 22/04/2017 (học cuối tuần)

Khai giảng lớp bồi dưỡng ôn tập thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 22/04/2017 (học cuối tuần)

Ngày đăng: 20/4/2017 .Bởi: Ni Phạm. Lượt xem: 870