Trang chủ > Tin tức > THÔNG BÁO TRẢ CHỨNG MINH THƯ (CĂN CƯỚC CÔNG DÂN) THÁNG 05

THÔNG BÁO TRẢ CHỨNG MINH THƯ (CĂN CƯỚC CÔNG DÂN) THÁNG 05

Ngày đăng: 30/5/2017 .Bởi: Nguyễn Thị Lanh. Lượt xem: 2712

CITAD thông báo các em sinh viên đã nộp Chứng minh thư tháng 05 xuống phòng 108 A5 để nhận lại Chứng minh thư!

Lưu ý: Có 3 trường hợp vẫn bị lỗi chứng minh thư, các em phải nhanh chóng làm lại chứng minh thư, nộp lại để mở tài khoản và nhận chứng chỉ.

1. Nguyễn Văn Cát          ngày sinh: 22/02/1995         CMND: 031850214       Lỗi: Không chấp nhận CMND ép lại

2. Nguyễn Huy Hoàng    ngày sinh: 08/12/1995        CMND: 031856836        Lỗi: CMND rách mép không chấp nhận

3. Cao Hồng Sơn            ngày sinh: 06/10/1996         CMND: 031881807        Lỗi: Không chấp nhận CMND ép lại

Các thẻ:

citad