Trang chủ > Tin tức > Thông báo mở thi MOS đợt cuối trong năm phục vụ cho những bạn cần xét tốt nghiệp. (gấp gấp)

Thông báo mở thi MOS đợt cuối trong năm phục vụ cho những bạn cần xét tốt nghiệp. (gấp gấp)

Ngày đăng: 29/11/2018 .Bởi: VĐT. Lượt xem: 986

CITAD thông báo!

Để hỗ trợ các bạn chưa qua chứng chỉ MOS kịp hạn xét tốt nghiệp, CITAD thông báo mở đợt thi cuối cùng trong năm.

Thời gian đăng ký: Đến hết sáng thứ 2 (03/12/2018) (Chỉ có 3 hôm đăng ký, thí sinh lưu ý để không bị lỡ)

Thời gian thi: Thi vào thứ 4 ngày 05/12/2018

Địa điểm đăng ký: Phòng 108 nhà A5

Thí sinh theo dõi danh sách thi vào sáng thứ 3 (04/12/2018) tại http://citad.vn

Các thẻ:

citad