Trang chủ > Tin tức > Tuyển gấp học viên ôn luyện MOS cho các lớp mở tuần tới

Tuyển gấp học viên ôn luyện MOS cho các lớp mở tuần tới

Ngày đăng: 14/5/2020 .Bởi: VĐT. Lượt xem: 615

DANH SÁCH LỚP MOS DỰ KIẾN KHAI GIẢNG

Môn

Lớp

Thời gian học

Số lượng tuyển

Phòng học

Word

W.20.05

Thứ 7

Sáng: 8h00-10h00

Chiều: 14h00-16h00

07

 

W.20.05-1

Tối 2, 4, 6 (18h00 - 20h00)

07

 

W.20.05-2

Tối 3, 5, 7 (18h00 - 20h00)

10

 

Excel

E.20.05

Chủ nhật

Sáng: 8h00-10h00

Chiều: 14h00-16h00

07

 

E.20.05-1

Tối 3, 5, 7 (18h00 - 20h00)

07

 

E.20.05-2

Tối 2, 4, 6 (18h00 - 20h00)

10

 

 

 

Dự kiến lịch thi: 14/06/2020

Các thẻ:

citad