Trang chủ > Tin tức > Công nhận chuẩn đầu ra MOS phiên bản 2013 đối với các Sinh viên thi ngày 27,28-03-2021

Công nhận chuẩn đầu ra MOS phiên bản 2013 đối với các Sinh viên thi ngày 27,28-03-2021

Ngày đăng: 19/3/2021 .Bởi: Nguyễn Bình Minh. Lượt xem: 1486

Căn cứ ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động học tập và thi chứng chỉ chuẩn đầu ra tin học của Sinh viên;

Để đảm bảo quyền lợi của Sinh viên, Nhà trường thông báo về việc chấp nhận chứng chỉ MOS phiên bản 2013 làm chuẩn đầu ra tin học, cụ thể nội dung như sau:

  1. Công nhận để xét tốt nghiệp chứng chỉ tin học MOS phiên bản 2013 của sinh viên đăng ký dự thi tại CITAD đợt thi 27,28 tháng 3 năm 2021;
  2. CITAD tổ chức cho sinh viên đăng ký đợt thi này tới 17h ngày 22/3/2021;
  3. Việc công nhận  các chứng chỉ MOS không phải của đợt thi này thực hiện theo Quyết định số 1854/QĐ-ĐHHHVN-ĐT ngày 15/10/2020

Trân trọng!

Tắt Internet Download Manager hoặc trình hỗ trợ download tương đương để xem nội dung

Các thẻ:

citad