Tin đào tạo và thi mos

THÔNG BÁO MỞ THI MOS ĐỢT CUỐI BẢN 2013 (27-28/02/2021)

CITAD thông báo mở đăng ký thi MOS đợt thi ngày 27-28/02/2021 (ĐỢT CUỐI BẢN 2013) Thời gian đăng ký thi MOS + Từ ngày: 18/01/2021 + Đến ngày: 31/01/2021 Ngày th...

: VĐT.  :   : 13/1/2021 : 345

: citad

Chi tiết

Thông báo danh sách thi MOS đợt thi ngày 9-10/1/2021

CITAD THÔNG BÁO DANH SÁCH THI MOS ĐỢT THI NGÀY 9-10/1/2021 Thí sinh lưu ý: + Thi tại 03 phòng máy nhà A4 (314, 315, 402) + Thí sinh mang một trong các g...

: VĐT.  :   : 5/1/2021 : 1914

: citad

Chi tiết

CITAD thông báo mở đăng ký thi MOS đợt thi ngày 09-10/01/2021

CITAD thông báo mở đăng ký thi MOS đợt thi ngày 09-10/01/2021 Thời gian đăng ký thi MOS + Từ ngày: 07/12/2020 + Đến ngày: 31/12/2020 Ngày thi dự kiến +  09...

: VĐT.  :   : 3/12/2020 : 1447

: citad

Chi tiết

Danh sách chia ca thi MOS đợt thi ngày 21-22/11/2020

CITAD thông báo danh sách chia ca thi MOS đợt thi ngày 21-22/11/2020 Thí sinh lưu ý: + Địa điểm thi: Phòng LAB1 + LAB2 tầng 2 nhà B3 (Khu B gần cầu Rào) + Th&iacut...

: VĐT.  :   : 17/11/2020 : 1797

: citad

Chi tiết

Thông báo mở đăng ký thi MOS đợt thi ngày 21-22/11/2020

CITAD thông báo mở đăng ký thi MOS đợt thi ngày 21-22/11/2020 Thời gian đăng ký thi MOS + Từ ngày: 26/10/2020 + Đến ngày: 12/11/2020 Ngày thi dự kiến +  21...

: VĐT.  :   : 21/10/2020 : 1255

: citad

Chi tiết