Tin đào tạo và thi mos

Thông báo mở thi MOS đợt thi ngày 15-16/05/2021

I. CITAD thông báo mở đăng ký thi MOS đợt thi ngày 15-16/05/2021 Thời gian đăng ký thi MOS + Từ ngày: 26/04/2021 + Đến ngày: 07/05/2021 Ngày thi dự kiến + ...

: VĐT.  :   : 19/4/2021 : 151

: citad

Chi tiết

Thông báo danh sách chia ca thi MOS đợt thi ngày 27-28/3/2021

CITAD THÔNG BÁO DANH SÁCH CHIA CA THI MOS ĐỢT THI NGÀY 27-28/03/2021 Thí sinh lưu ý: 1. Thi tại 04 phòng máy tại 2 toà nhà A4 và B1 + Phòng 314-A4; 31...

: VĐT.  :   : 23/3/2021 : 1855

: citad

Chi tiết

Công nhận chuẩn đầu ra MOS phiên bản 2013 đối với các Sinh viên thi ngày 27,28-03-2021

Căn cứ ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động học tập và thi chứng chỉ chuẩn đầu ra tin học của Sinh viên; Để đảm bảo quyền lợi của Sinh viên, Nhà trường th&...

: Nguyễn Bình Minh.  :   : 19/3/2021 : 476

: citad

Chi tiết

THÔNG BÁO MỞ LẠI THI MOS

CITAD THÔNG BÁO MỞ LẠI THI MOS Hiện tại do tình dình dịch covid19 đã được kiểm soát và sinh viên đã bắt đầu quay trở lại giảng đường học tập. CITAD t...

: VĐT.  :   : 15/3/2021 : 1128

: citad

Chi tiết

Thông báo hoãn thi MOS đợt thi ngày 27028/2/2021

CITAD THÔNG BÁO! 1. Do Tình hình dịch covid diễn biến phức tạp CITAD thông báo hoãn thi MOS ngày 27-28/2/2021 2. Ngày mở thi lại sẽ được thông báo sau...

: VĐT.  :   : 23/2/2021 : 1750

: citad

Chi tiết