Tin đào tạo và thi mos

Thông báo mở thi MOS đợt thi ngày 9-10/11/2019

CITAD thông báo mở đăng ký thi MOS đợt thi ngày 9-10/11/2019 Thời gian đăng ký + Từ ngày: 14/10/2019 + Đến ngày: 29/10/2019 Ngày thi dự kiến +  9-10/11/201...

: VĐT.  :   : 8/10/2019 : 490

: citad

Chi tiết

Tuyển sinh lớp MOS mở đầu tháng 10

Môn Lớp Thời gian học Dự kiến khai giảng Phòng học WORD W.191001 Thứ 7 Sáng: 8h00...

: VĐT.  :   : 17/9/2019 : 571

: citad

Chi tiết

Danh sách chia ca thi MOS đợt thi ngày 14-15/09/2019

CITAD thông báo danh sách chia ca thi MOS đợt thi ngày 14-15/09/2019 Thí sinh lưu ý: + Thi tại 02 phòng máy LAB1 + LAB2 tầng 2 nhà B3 + Thí sinh mang một tro...

: VĐT.  :   : 10/9/2019 : 1246

: citad

Chi tiết

Thông báo mở đợt thi MOS đợt thi ngày 14-15/09/2019

CITAD thông báo mở đăng ký thi MOS đợt thi giữa tháng 9/2019 Thời gian đăng ký + Từ ngày: 19/08/2019 + Đến ngày: 05/09/2019 Ngày thi dự kiến +  14-15/09/...

: VĐT.  :   : 15/8/2019 : 1076

: citad

Chi tiết

Thông báo danh sách thi MOS đợt thi ngày 3-4/8/2019

CITAD thông báo danh sách thi MOS đợt thi ngày 3-4/8/2019 Lưu ý: + Thi Tại 02 phòng máy LAB1 + LAB2 tầng 2 nhà B3 + Đi thi thí sinh mang một trong các giấy t...

: VĐT.  :   : 29/7/2019 : 1949

: citad

Chi tiết