Tin đào tạo và thi mos

Thông báo tuyển sinh các lớp MOS mở đầu tháng 8/2019

CITAD thông báo mở các lớp MOS đầu tháng 8/2019 ...

: VĐT.  :   : 12/7/2019 : 269

: citad

Chi tiết

Thông báo mở thi MOS đợt thi ngày 3-4/8/2019

CITAD thông báo mở đăng ký thi MOS đầu tháng 8 Thời gian đăng ký + Từ ngày: 15/7/2019 + Đến ngày: 25/7/2019 Ngày thi dự kiến +  3-4/7/2019 Địa điể...

: VĐT.  :   : 12/7/2019 : 289

: citad

Chi tiết

Danh sách chia ca thi MOS đợt thi ngày 1/6/2019

CITAD thông báo danh sách thi MOS đợt thi ngày 1/6/2019 Lưu ý: Thi tại nhà A4 + Phòng 317 tầng 3 nhà A4 + Phòng 417 tầng 4 nhà A4 ...

: VĐT.  :   : 28/5/2019 : 1572

: citad

Chi tiết

Tuyển sinh các lớp MOS hè, khai giảng đầu tháng 7

CITAD thông báo tuyển sinh các lớp MOS hè, khai giảng đầu tháng 7. - Kể từ ngày 1/6/2019 lệ phí thi MOS là 820k/môn - Ưu đãi đặc biệt giảm lệ ph&iacut...

: VĐT.  :   : 27/5/2019 : 1122

: citad

Chi tiết

Thông báo về điều chỉnh giá bài thi MOS

CITAD thông báo điều chỉnh giá bài thi MOS như sau Lệ phí thi:  820.000 đ/1 bài thi (theo giá quy định hiện hành của IIG - bắt đầu áp dụng sau ng&agrav...

: VĐT.  :   : 4/5/2019 : 1152

: citad

Chi tiết