Tin đào tạo và thi mos

Thông báo về điều chỉnh giá bài thi MOS

CITAD thông báo điều chỉnh giá bài thi MOS như sau Lệ phí thi:  820.000 đ/1 bài thi (theo giá quy định hiện hành của IIG - bắt đầu áp dụng sau ng&agrav...

: VĐT.  :   : 4/5/2019 : 247

: citad

Chi tiết

CITAD thông báo mở đăng ký thi MOS ngày 01/06/2019

CITAD thông báo mở đăng ký thi MOS ngày 01/06/2019 - Thời gian nhận đăng ký (Giờ hành chính) Từ ngày: 06/05/2019 Đến ngày: 22/05/2019 - Địa điểm ...

: VĐT.  :   : 22/4/2019 : 1211

: citad

Chi tiết

Lịch chia ca thi MOS chi tiết của đợt thi ngày 20-21/4/2019

Thí sinh lưu ý: - Khi đi thi nhớ mang một trong các giấy tờ (chứng minh thư / căn cước công dân / hộ chiếu) - Địa điểm thi + Thi tại phòng 317 tầng 3 nhà A4 ...

: VĐT.  :   : 16/4/2019 : 2422

: citad

Chi tiết

Thông báo mở thi MOS ngày 20-21/4/22019

CITAD thông báo mở đăng ký thi MOS ngày 20-21/4/2019 - Thời gian nhận đăng ký (Giờ hành chính) Từ ngày: 18/03/2019 Đến ngày: 12/04/2019 - Địa điểm ...

: VĐT.  :   : 13/3/2019 : 1311

: citad

Chi tiết