Tin đào tạo và thi mos

Thông báo mở đợt thi MOS ngày 29-30/10/2022

CITAD THÔNG BÁO MỞ ĐĂNG KÝ THI MOS ĐỢT THI NGÀY  29-30/10/2022 Thời gian đăng ký thi MOS + Từ ngày: 26/09/2022 + Đến ngày: 18/10/2022 Lệ phí + 820.000 / m&oc...

: Vũ Đức Tạ.  :   : 21/9/2022 : 207

: citad

Chi tiết

CITAD THÔNG BÁO DANH SÁCH THI MOS NGÀY 10-11/09/2022

CITAD THÔNG BÁO DANH SÁCH THI MOS NGÀY 10-11/09/2022 Thí sinh lưu ý: 1. Thi tại 04 phòng máy như sau LAB1 - B1  (Tầng 2 nhà B1- Khu B gần cầu Rà...

: Vũ Đức Tạ.  :   : 6/9/2022 : 947

: citad

Chi tiết

Thông báo mở đăng ký thi MOS đợt thi ngày 10-11/09/2022

CITAD THÔNG BÁO MỞ ĐĂNG KÝ THI MOS ĐỢT THI NGÀY  10-11/09/2022 Thời gian đăng ký thi MOS + Từ ngày: 08/08/2022 + Đến ngày: 31/08/2022 Lệ phí + 820.000 /...

: Vũ Đức Tạ.  :   : 8/8/2022 : 863

: citad

Chi tiết

CITAD THÔNG BÁO DANH SÁCH THI MOS NGÀY 30-31/07/2022

CITAD THÔNG BÁO DANH SÁCH THI MOS NGÀY 30-31/07/2022 Thí sinh lưu ý: 1. Thi tại 04 phòng máy như sau LAB1 - B1  (Tầng 2 nhà B1- Khu B gần cầu Rà...

: Vũ Đức Tạ.  :   : 26/7/2022 : 832

: citad

Chi tiết

THÔNG BÁO MỞ THI MOS ĐỢT THI NGÀY 30-31/07/2022

CITAD THÔNG BÁO MỞ ĐĂNG KÝ THI MOS ĐỢT THI NGÀY  30-31/07/2022 Thời gian đăng ký thi MOS + Từ ngày: 27/06/2022 + Đến ngày: 19/07/2022 Lệ phí + 820.000 /...

: Vũ Đức Tạ.  :   : 27/6/2022 : 838

: citad

Chi tiết