Tin đào tạo và thi mos

Thông báo danh sách chia ca thi MOS đợt thi ngày 11-12/03/2023

CITAD THÔNG BÁO DANH SÁCH THI MOS NGÀY 11-12/03/2023 Thí sinh lưu ý: 1. Thi tại 03 phòng máy như sau 202 - B1  (Tầng 2 nhà B1- Khu B gần cầu Rào) 2...

: Vũ Đức Tạ.  :   : 6/3/2023 : 529

: citad

Chi tiết

Thông báo danh sách thi MOS ngày 14/01/2023

CITAD THÔNG BÁO DANH SÁCH THI MOS NGÀY 14/01/2023 Thí sinh lưu ý: 1. Thi tại 02 phòng máy như sau 202 - B1  (Tầng 2 nhà B1- Khu B gần cầu Rào) 203 ...

: Vũ Đức Tạ.  :   : 10/1/2023 : 446

: citad

Chi tiết

THÔNG BÁO MỞ ĐĂNG KÝ THI MOS ĐỢT 14-15/01/2023

CITAD THÔNG BÁO MỞ ĐĂNG KÝ THI MOS ĐỢT THI NGÀY  14-15/01/2023 (phục vụ xét tốt nghiệp đầu năm cho sinh viên) Thời gian đăng ký thi MOS + Từ ngày: 22/12/2022...

: Vũ Đức Tạ.  :   : 22/12/2022 : 675

: citad

Chi tiết

CITAD THÔNG BÁO DANH SÁCH THI MOS NGÀY 17-18/12/2022

CITAD THÔNG BÁO DANH SÁCH THI MOS NGÀY 17-18/12/2022 Thí sinh lưu ý: 1. Thi tại 04 phòng máy như sau P202 - B1  (Tầng 2 nhà B1- Khu B gần cầu Rào) ...

: Vũ Đức Tạ.  :   : 12/12/2022 : 1148

: citad

Chi tiết

Thông báo mở đăng ký thi MOS đợt thi ngày 17-18/12/2022

CITAD THÔNG BÁO MỞ ĐĂNG KÝ THI MOS ĐỢT THI NGÀY  17-18/12/2022 Thời gian đăng ký thi MOS + Từ ngày: 14/11/2022 + Đến ngày: 07/12/2022 Lệ phí + 820.000 / m&oc...

: Vũ Đức Tạ.  :   : 9/11/2022 : 1015

: citad

Chi tiết