Tin đào tạo và thi mos

Thông báo mở đăng ký thi MOS đợt thi ngày 21-22/11/2020

CITAD thông báo mở đăng ký thi MOS đợt thi ngày 21-22/11/2020 Thời gian đăng ký thi MOS + Từ ngày: 26/10/2020 + Đến ngày: 12/11/2020 Ngày thi dự kiến +  21...

: VĐT.  :   : 21/10/2020 : 288

: citad

Chi tiết

Danh sách chia ca thi MOS đợt thi ngày 10-11/10/2020

CITAD thông báo danh sách chia ca thi MOS đợt thi ngày 10-11/10/2020 Thí sinh lưu ý: 1. Thi tại 02 phòng máy + Phòng 324 tầng 3 nhà A4 + Phòng 417 t...

: VĐT.  :   : 6/10/2020 : 1085

: citad

Chi tiết

Thông báo mở thi MOS đợt thi ngày 10-11/10/2020

I. CITAD thông báo mở đăng ký thi MOS đợt thi ngày 10-11/10/2020 CITAD thông báo mở thi MOS ngày 010-11/10/2020 chi tiết như sau: Thời gian đăng ký thi MOS + Từ ng&agrav...

: VĐT.  :   : 31/8/2020 : 1025

: citad

Chi tiết

Danh sách chia ca thi MOS đợt thi ngày 22-23/8/2020

CITAD thông báo danh sách thi MOS đợt thi ngày 22-23/8/2020 Thí sinh lưu ý: 1. Thi tại phòng LAB1, LAB 2 tầng 2 nhà B3 (Khu B Đại học Hàng hải Việt Nam) 2. Th&iac...

: VĐT.  :   : 19/8/2020 : 1788

: citad

Chi tiết

Tuyển sinh các lớp MOS tháng 8/2020

THÔNG BÁO Tuyển sinh các lớp MOS mở đầu tháng 08/2020 (Lệ phí 300k/môn) Lệ phí luyện thi: 300k/môn Học viên luyện thi tại CITAD được giảm 170k t...

: VĐT.  :   : 4/8/2020 : 1165

: citad

Chi tiết