Tin đào tạo và thi mos

Danh sách chia ca thi MOS ngày 10,11/02/2018

Thí sinh lưu ý Thi tại các phòng máy + Phòng LAB1 + LAB 2 tầng 2 nhà B3 (Khu B - ĐHHHVN) + Phòng 317 tầng 3 nhà A4 (Khu A - ĐHHHVN) + Phòng 318 tầng 3 n...

: Đỗ Công Tuyến.  :   : 6/2/2018 : 5421

: citad

Chi tiết

Thông báo trả Chứng minh thư/Căn cước công dân lỗi.

CITAD thông báo: Các thí sinh đã nộp Chứng minh thư/Căn cước công dân để kích hoạt tài khoản dự thi MOS (Đợt nộp Chứng minh thư/Căn cước công d&acir...

: Đỗ Công Tuyến.  :   : 1/2/2018 : 171

: citad

Chi tiết

Danh sách chia ca thi MOS đợt thi ngày 03-04/02/2018

Thí sinh lưu ý Thi tại các phòng máy + Phòng LAB1 + LAB 2 tầng 2 nhà B3 (Khu B - ĐHHHVN) + Phòng 317 tầng 3 nhà A4 (Khu A - ĐHHHVN) + Phòng 318 tầng 3 n...

: VĐT.  :   : 30/1/2018 : 7522

: citad

Chi tiết

Thông báo mở đăng ký thi MOS bổ sung bài thi cho đợt thi 10,11/02/2018

Để thuận lợi cho sinh viên đạt chuẩn đầu ra trước khi đổi bản 2013, CITAD thông báo mở đăng ký thi trong 2 ngày để bổ sung bài thi cho đợt thi 10,11/02/2018. Ng&a...

: VĐT.  :   : 25/1/2018 : 4763

: citad

Chi tiết

Tưng bừng khuyến mãi chào đón xuân 2018

KHUYẾN MẠI CHÀO ĐÓN XUÂN MẬU TUẤT 2018 (Thời gian áp dụng: từ ngày 24/01/2018 đến ngày 09/03/2018) Ưu đãi học phí chào đón phiên bản MOS ...

: VĐT.  :   : 24/1/2018 : 2995

: citad

Chi tiết