Tin đào tạo và thi mos

Danh sách chi tiết ca thi MOS đợt thi ngày 27-28/10/2018

Thí sinh lưu ý về phòng Thi LAB1: Tầng 2 nhà B3 (Khu B đại học Hàng hải Việt Nam)  Phòng 318 tầng 3 nhà A4 (Khu A đại học Hàng hải Việt Nam) ...

: VĐT.  :   : 22/10/2018 : 2884

: citad

Chi tiết

Danh sách các lớp MOS mở đầu tháng 11/2018

...

: VĐT.  :   : 17/10/2018 : 665

: citad

Chi tiết

Các thông tin về MOS sinh viên cần phải biết

Chi tiết trong file đính kèm bao gồm 1. Các thông tin sinh viên cần biết về chuẩn đầu ra MOS 2. Ưu đãi đặc biệt khi đăng ký học MOS tại CITAD (chưa bao giờ giá...

: VĐT.  :   : 5/10/2018 : 1625

: citad

Chi tiết

Thông báo mở đăng ký thi MOS đợt thi ngày 27-28/10/2018

CITAD thông báo mở đăng ký thi MOS cho đợt thi ngày 27-28/10/2018 - Thời gian nhận đăng ký Từ ngày: 01/10/2018 Đến ngày: 18/10/2018 - Địa điểm + Phòng 108 n...

: VĐT.  :   : 20/9/2018 : 1317

: citad

Chi tiết

Thông báo đổi thời gian phát chứng chỉ MOS

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên lấy chứng chỉ MOS, CITAD xin thông báo. - Chứng chỉ MOS của tất cả các đợt thi đã có ở văn phòng CITAD - Thời gian p...

: VĐT.  :   : 20/9/2018 : 1039

: citad

Chi tiết