Chứng chỉ nghề CNTT

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC QUẢN TRỊ MẠNG CCNA RS THÁNG 3/2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC QUẢN TRỊ MẠNG CCNA RS KHAI GIẢNG THÁNG 3/2020 Thời gian học: 72 giờ (3 tháng) 8h-10h, buổi tối hoặc cả ngày thứ 7, cả ngày ...

: Ni Phạm.  :   : 4/3/2020 : 116

: citadccna

Chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB PHP + MySQL THÁNG 3/2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB PHP + MySQL THÁNG 3/2020 I. GIỚI THIỆU Đây là khóa học cung cấp kiến thức, kỹ năng cần thiết để xây d...

: Ni Phạm.  :   : 2/3/2020 : 378

: citadPHPMY SQL

Chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC QUẢN TRỊ MẠNG CCNA RS KHAI GIẢNG THÁNG 12/2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC QUẢN TRỊ MẠNG CCNA RS KHAI GIẢNG THÁNG 9/2019 Thời gian học: 72 giờ (3 tháng) 8h-10h, buổi tối hoặc cả ngày thứ 7, cả ngày ...

: Ni Phạm.  :   : 28/11/2019 : 779

: citadccnaquản trị mạng

Chi tiết

Khai giảng lớp Quản trị mạng CISCO CCNA Tháng 11/2019

Nội dung trang tin ...

: Ni Phạm.  :   : 11/11/2019 : 316

: citad

Chi tiết

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI ĐỢT THI NGÀY 10-11-2019

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI ĐỢT THI NGÀY 10-11-2019 Thời gian:  - Chủ Nhật: Ngày 10/11/2019: Từ 17h00 đến 19h00 Địa điểm: Phòng LAB01 t...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 9/11/2019 : 338

: citad

Chi tiết