Chứng chỉ nghề CNTT

Thông báo tuyển sinh Khóa học quản trị mạng CCNA ROUTING AND SWITCHING KHAI GIẢNG THÁNG 5/2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC QUẢN TRỊ MẠNG CCNA RS KHAI GIẢNG THÁNG 5/2020 Thời gian học: 72 giờ (3 tháng) 8h-10h, buổi tối hoặc cả ngày thứ 7, cả ngày ...

: Ni Phạm.  :   : 24/4/2020 : 412

: citadccna

Chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC QUẢN TRỊ MẠNG CCNA RS THÁNG 3/2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC QUẢN TRỊ MẠNG CCNA RS KHAI GIẢNG THÁNG 3/2020 Thời gian học: 72 giờ (3 tháng) 8h-10h, buổi tối hoặc cả ngày thứ 7, cả ngày ...

: Ni Phạm.  :   : 4/3/2020 : 341

: citadccna

Chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB PHP + MySQL THÁNG 3/2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB PHP + MySQL THÁNG 3/2020 I. GIỚI THIỆU Đây là khóa học cung cấp kiến thức, kỹ năng cần thiết để xây d...

: Ni Phạm.  :   : 2/3/2020 : 896

: citadPHPMY SQL

Chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC QUẢN TRỊ MẠNG CCNA RS KHAI GIẢNG THÁNG 12/2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC QUẢN TRỊ MẠNG CCNA RS KHAI GIẢNG THÁNG 9/2019 Thời gian học: 72 giờ (3 tháng) 8h-10h, buổi tối hoặc cả ngày thứ 7, cả ngày ...

: Ni Phạm.  :   : 28/11/2019 : 1091

: citadccnaquản trị mạng

Chi tiết

Khai giảng lớp Quản trị mạng CISCO CCNA Tháng 11/2019

Nội dung trang tin ...

: Ni Phạm.  :   : 11/11/2019 : 455

: citad

Chi tiết