Chứng chỉ nghề CNTT

Thông báo tuyển sinh lớp Tin học văn phòng (Word+Excel) cho người đi làm Khai giảng tháng 7/2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC TIN HỌC VĂN PHÒNG (WORD+EXCEL) Thời gian học: 24 giờ (12 buổi) Tối 2,4,6; 3,5,7 từ 18h-20h (hoặc theo nhu cầu của học viên) Địa đ...

: Ni Phạm.  :   : 12/7/2019 : 158

: citadwordexcel

Chi tiết

THÔNG BÁO LỊCH TẬP HUẤN ÔN THI CC TT03 của LỚP TT03-2019-14

THÔNG BÁO LỊCH ÔN THI CC TT03 LỚP TT03-2019-14 THỜI GIAN: LỚP TT03-2019-14: BĂT ĐẦU 17H30 (tối thứ 4 ngày 12-06-2019) Chi tiết xem file trên thời khóa biểu...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 12/6/2019 : 119

: citad

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh Khóa học quản trị mạng CCNA ROUTING AND SWITCHING KHAI GIẢNG THÁNG 6/2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC QUẢN TRỊ MẠNG CCNA RS Thời gian học: 72 giờ (3 tháng) 8h-10h, buổi tối hoặc cả ngày thứ 7, cả ngày chủ nhật (hoặc theo nhu cầu ...

: Ni Phạm.  :   : 5/6/2019 : 605

: citad

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh lớp Đồ họa xử lý ảnh với Photoshop (Tháng 04/2019)

CITAD TUYỂN SINH LỚP ĐỒ HỌA XỬ LÝ ẢNH VỚI PHOTOSHOP TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO KHAI GIẢNG THÁNG 4/2019 ♻ Nếu bạn đam mê con đường thiết kế và chỉnh sửa ảnh chuy&ec...

: Ni Phạm.  :   : 16/4/2019 : 242

: citadPHOTOSHOP

Chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC QUẢN TRỊ MẠNG CCNA RS KHAI GIẢNG TRONG THÁNG 4/2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC QUẢN TRỊ MẠNG CCNA RS KHAI GIẢNG TRONG THÁNG 4/2019   Thời gian học: 80 giờ (40 buổi) 8h-10h, thứ 7 và chủ nhật (hoặc theo nhu cầu c...

: Ni Phạm.  :   : 5/4/2019 : 267

: citadCCNA

Chi tiết