Chứng chỉ nghề CNTT

Khai giảng lớp Tin học văn phòng 07.10.2019

...

: Ni Phạm.  :   : 3/10/2019 : 130

: citadthvp

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh Khóa học quản trị mạng CCNA ROUTING AND SWITCHING THÁNG 9/2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC QUẢN TRỊ MẠNG CCNA RS KHAI GIẢNG THÁNG 9/2019 Thời gian học: 72 giờ (3 tháng) 8h-10h, buổi tối hoặc cả ngày thứ 7, cả ngày ...

: Ni Phạm.  :   : 5/9/2019 : 276

: citad

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh Khóa học Quản trị mạng CCNA ROUTING AND SWITCHING KHAI GIẢNG THÁNG 8/2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC QUẢN TRỊ MẠNG CCNA RS KHAI GIẢNG THÁNG 8/2019 Thời gian học: 72 giờ (3 tháng) 8h-10h, buổi tối hoặc cả ngày thứ 7, cả ngày ...

: Ni Phạm.  :   : 30/7/2019 : 299

: citadCCNA

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh lớp Tin học văn phòng (Word+Excel) cho người đi làm Khai giảng tháng 7/2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC TIN HỌC VĂN PHÒNG (WORD+EXCEL) Thời gian học: 24 giờ (12 buổi) Tối 2,4,6; 3,5,7 từ 18h-20h (hoặc theo nhu cầu của học viên) Địa đ...

: Ni Phạm.  :   : 12/7/2019 : 555

: citadwordexcel

Chi tiết