Chứng chỉ CNTT cho Công chức, Viên chức

THÔNG BÁO MỞ ĐỢT THI CHỨNG CHỈ TT03 ( NGÀY 22/12/2019)

THÁNG 12/2019 ( Dự kiến thi Chủ Nhật ngày 22/12/2019) Lớp bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ Chuẩn kỹ năng Ứng dụng CNTT cơ bản  (Theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT) Đối tượ...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 3/12/2019 : 118

: citad

Chi tiết

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI ĐỢT THI NGÀY 01-12-2019

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI ĐỢT THI NGÀY 01-12-2019 Thời gian:  - Chủ Nhật: Ngày 01/12/2019: Từ 17h00 đến 19h00 Địa điểm: Phòng LAB01 t...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 30/11/2019 : 83

: citad

Chi tiết

THÔNG BÁO LỊCH TẬP HUẤN ÔN THI CC TT03 của LỚP TT03-2019-36

THÔNG BÁO LỊCH ÔN THI CC TT03 LỚP TT03-2019-36 THỜI GIAN: LỚP TT03-2019-36: BĂT ĐẦU 17h30 (Chiều tối nay ngày 26-11-2019) Chi tiết xem file trên thời khóa biểu b&eci...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 26/11/2019 : 120

: citad

Chi tiết

THÔNG BÁO MỞ ĐỢT THI CHỨNG CHỈ TT03 ( NGÀY 01/12/2019)

THÁNG 11/2019 ( Dự kiến thi Chủ Nhật ngày 01/12/2019) Lớp bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ Chuẩn kỹ năng Ứng dụng CNTT cơ bản  (Theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT) Đối tượ...

: Nguyễn Bình Minh.  :   : 11/11/2019 : 330

: citad

Chi tiết

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI ĐỢT THI NGÀY 10-11-2019

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI ĐỢT THI NGÀY 10-11-2019 Thời gian:  - Chủ Nhật: Ngày 10/11/2019: Từ 17h00 đến 19h00 Địa điểm: Phòng LAB01 t...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 9/11/2019 : 127

: citad

Chi tiết