Chứng chỉ CNTT cho Công chức, Viên chức

THÔNG BÁO LỊCH TẬP HUẤN ÔN THI CC TIN HỌC THEO TT03 LỚP TT03-2020-20; TT03-2020-21

THÔNG BÁO LỊCH ÔN THI CC TIN HỌC THEO TT03 LỚP TT03-2020-20; TT03-2020-21 THỜI GIAN: BĂT ĐẦU 17h30 (Tối thứ 3 ngày 07-07-2020) Lớp: TT03-2020-20 : Phòng 204 Lớp TT03-202-...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 7/7/2020 : 30

: citad

Chi tiết

THÔNG BÁO MỞ ĐỢT THI CHỨNG CHỈ TT03 ( NGÀY 05/07/2020 và 12/07/20200)

THÁNG 07/2020 ( Dự kiến thi Chủ Nhật ngày 05/07/2020 và 12/07/2020) Lớp bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ Chuẩn kỹ năng Ứng dụng CNTT cơ bản  (Theo Thông tư 03/201...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 30/6/2020 : 348

: citad

Chi tiết

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI ĐỢT THI NGÀY 28-06-2020

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI ĐỢT THI NGÀY 28-06-2020   Thời gian:  - Chiều Chủ nhật: Bắt đầu 14h00 Ngày 28/06/2020: Địa điểm: Phòng...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 27/6/2020 : 245

: citad

Chi tiết

THÔNG BÁO LỊCH TẬP HUẤN ÔN THI CC TIN HỌC THEO TT03 LỚP TT03-2020-18

THÔNG BÁO LỊCH ÔN THI CC TIN HỌC THEO TT03 LỚP TT03-2020-18 THỜI GIAN: BĂT ĐẦU 17h30 (Tối thứ 3 ngày 23-06-2020) Chi tiết xem trên FILE thời khóa biểu và...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 23/6/2020 : 123

: citad

Chi tiết

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI ĐỢT THI NGÀY 14-06-2020

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI ĐỢT THI NGÀY 14-06-2020   Thời gian:  - Chiều Chủ nhật: Ngày 14/06/2020: Địa điểm: Phòng LAB01,LAB02 t...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 13/6/2020 : 283

: citad

Chi tiết