Chứng chỉ CNTT cho Công chức, Viên chức

THÔNG BÁO LỊCH THỊ ĐỢT THI NGÀY 07,08-02-2018

THÔNG BÁO LỊCH THI ĐỢT THI NGÀY 07,08-08-2018 Thời gian: 17h30 đến 19h30 (ngày 07,08-02-2018) Địa điểm: Phòng LAB01,LAB02 tầng 2 nhà B3 khu Giảng đường B Trường Đại H...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 6/2/2018 : 170

: citad

Chi tiết

Thời khóa biểu lớp TT03-2018-03; TT03-2018-04

CITAD XIN THÔNG BÁO LỊCH HỌC CÁC LỚP TT03-2018-03 VÀ LỚP TT03-2018-04 Chi tiết: Xin mới xem file đính kèm bên dưới. ...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 30/1/2018 : 223

: citad

Chi tiết

Thông báo kết quả thi và cấp chứng chỉ tin học căn bản theo TT03 đợt thi ngày 18/01/2018

THÔNG BÁO Danh sách kết quả thi và cấp chứng chỉ tin học căn bản theo thông tư 03 đợt thi ngày 18/01/2018. Xin kính mời học viên thi đạt chứng chỉ đợt n&agrav...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 29/1/2018 : 145

: citad

Chi tiết

Thời khóa biểu lớp TT03-2018-02

THÔNG BÁO LỊCH HỌC LỚP TT03-2018-02   ...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 23/1/2018 : 100

: citad

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản tháng 02/2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỒI DƯỠNG, THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN (Theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT)   Trung tâm Ứng dụng và phát triển CNTT - Trường ...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 18/1/2018 : 491

: citad

Chi tiết