Chứng chỉ CNTT cho Công chức, Viên chức

Thông báo kết quả thi và cấp chứng chỉ tin học căn bản theo TT03 đợt thi ngày 08/07/2017

THÔNG BÁO Danh sách kết quả thi và cấp chứng chỉ tin học căn bản theo thông tư 03 đợt thi ngày 08/07/2017. Xin kính mời học viên thi đạt chứng chỉ đợt n&agrav...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 25/7/2017 : 22

: citad

Chi tiết

THÔNG BÁO LỊCH THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC THEO TT03 ĐỢT THI NGÀY 08/07/2017

Thời gian: 14h00 bắt đầu thi ( thí sinh có mặt trước 15 phút) Địa điểm: Phòng LAB01 tầng 2, Nhà B3 khu Giảng đường B, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, số 338 Lạch...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 7/7/2017 : 77

: citad

Chi tiết

Thông báo kết quả thi và cấp chứng chỉ tin học căn bản theo TT03 đợt 4 ngày 25/06/2017

  THÔNG BÁO Danh sách kết quả thi và cấp chứng chỉ tin học căn bản theo thông tư 03 đợt thi ngày 25/06/2017. Xin kính mời học viên thi đạt chứng chỉ đ...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 30/6/2017 : 168

: citad

Chi tiết