Chứng chỉ CNTT cho Công chức, Viên chức

THÔNG BÁO LỊCH TẬP HUẤN ÔN THI CC TIN HỌC THEO TT03 LỚP TT03-2021-06

THÔNG BÁO LỊCH ÔN THI CC TIN HỌC THEO TT03 LỚP TT03-2021-06 THỜI GIAN: Chi tiết xem trên FILE thời khóa biểu và danh sách lớp bên dưới Lớp TT03-2021-06 ...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 19/4/2021 : 65

: citad

Chi tiết

THÔNG BÁO MỞ ĐỢT THI CHỨNG CHỈ TT03 ( 25/04/2021)

THÁNG 04/2021 (Dự kiến thi Chủ Nhật ngày 25/04/2021) Lớp bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ Chuẩn kỹ năng Ứng dụng CNTT cơ bản  (Theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT) Đối tượn...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 5/4/2021 : 280

: citad

Chi tiết

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI ĐỢT THI NGÀY 4-04-2021

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI ĐỢT THI NGÀY 4-04-2021   Thời gian:  - Chiều Chủ nhật: Ngày 4/04/2021 Thời gian:  Ca 1: Từ 16h00 - 18h00 ...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 3/4/2021 : 222

: citad

Chi tiết

THÔNG BÁO LỊCH TẬP HUẤN ÔN THI CC TIN HỌC THEO TT03 LỚP TT03-2021-04 và LỚP TT03-2021-05(VMU)

THÔNG BÁO LỊCH ÔN THI CC TIN HỌC THEO TT03 LỚP TT03-2021-04 và Lớp TT03-2021-05(VMU) THỜI GIAN: Chi tiết xem trên FILE thời khóa biểu và danh sách lớp bê...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 28/3/2021 : 214

: citad

Chi tiết

THÔNG BÁO MỞ ĐỢT THI CHỨNG CHỈ TT03 ( 4/04/2021)

THÁNG 04/2021 (Dự kiến thi Chủ Nhật ngày 4/03/2021) Lớp bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ Chuẩn kỹ năng Ứng dụng CNTT cơ bản  (Theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT) Đối tượng...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 15/3/2021 : 499

: citad

Chi tiết