Chứng chỉ CNTT cho Công chức, Viên chức

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI ĐỢT THI NGÀY 14-07-2019

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI ĐỢT THI NGÀY 14-07-2019 Thời gian:  - Sáng chủ nhật: Ngày 14/07/2019: + Ca 1: Từ 7h15 đến 9h15 + Ca 2: Từ 9h...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 13/7/2019 : 146

: citad

Chi tiết

THÔNG BÁO LỊCH TẬP HUẤN ÔN THI CC TT03 của LỚP TT03-2019-20

THÔNG BÁO LỊCH ÔN THI CC TT03 LỚP TT03-2019-20 THỜI GIAN: lỚP TT03-2019-20: BĂT ĐẦU 17h30 (tối ngày 9-07-2019) Chi tiết xem file trên thời khóa biểu bên dư...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 9/7/2019 : 107

: citad

Chi tiết

THÔNG BÁO MỞ ĐỢT THI CHỨNG CHỈ TT03 ( NGÀY 14/07/2019 )

CITAD- TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM TUYỂN SINH LỚP TIN HỌC ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN DÀNH CHO CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, HS, SV THÁNG 07/2019 ( Dự kiến thi ngày 14/07/2019) ...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 2/7/2019 : 143

: citad

Chi tiết

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI ĐỢT THI NGÀY 30-06-2019

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI ĐỢT THI NGÀY 30-06-2019 Thời gian:  - Sáng chủ nhật: Ngày 30/06/2019: + Ca 1: Từ 7h30 đến 9h30 + Ca 2: Từ 9h45 đ...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 29/6/2019 : 105

: citad

Chi tiết

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI ĐỢT THI NGÀY 23-06-2019

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI ĐỢT THI NGÀY 23-06-2019 Thời gian:  - Chiều chủ nhật: Ngày 23/06/2019: + Từ 14h00 đến 16h00 Địa điểm: Phòng...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 21/6/2019 : 101

: citad

Chi tiết