Chứng chỉ CNTT cho Công chức, Viên chức

THÔNG BÁO HOÃN LỊCH THI NGÀY 29-03-2020

CITAD- TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM THÔNG BÁO Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp nên Nhà trường quyết định HOÃN LỊC...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 28/3/2020 : 77

: citad

Chi tiết

THÔNG BÁO LỊCH TẬP HUẤN ÔN THI CC TIN HỌC THEO TT03 ĐỢT THI 29-03-2020

THÔNG BÁO LỊCH ÔN THI CC TIN HỌC THEO TT03 ĐỢT THI NGÀY 29-03-2020 THỜI GIAN: BĂT ĐẦU 17h30 (Tối thứ 3 ngày 24-03-2020) Chi tiết xem trên FILE thời khóa b...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 24/3/2020 : 250

: citad

Chi tiết

THÔNG BÁO MỞ ĐỢT THI CHỨNG CHỈ TT03 ( NGÀY 18/04/2020)

THÁNG 04/2020 ( Dự kiến thi thứ 7 ngày 18/04/2020) Lớp bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ Chuẩn kỹ năng Ứng dụng CNTT cơ bản  (Theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT) Đối tượng: H...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 23/3/2020 : 170

: citad

Chi tiết

THÔNG BÁO LỊCH TẬP HUẤN ÔN THI CC TT03 của LỚP TT03-2020-06

THÔNG BÁO LỊCH ÔN THI CC TT03 LỚP TT03-2020-06 THỜI GIAN: LỚP TT03-2020-06: BĂT ĐẦU 17h30 (Tối thứ 4 ngày 18-03-2020) Chi tiết xem file trên thời khóa biểu b&ec...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 17/3/2020 : 107

: citad

Chi tiết

THÔNG BÁO MỞ ĐỢT THI CHỨNG CHỈ TT03 ( NGÀY 29/03/2020)

THÁNG 03/2020 ( Dự kiến thi Chủ Nhật ngày 29/03/2020) Lớp bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ Chuẩn kỹ năng Ứng dụng CNTT cơ bản  (Theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT) Đối tượ...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 9/3/2020 : 465

: citad

Chi tiết