Chứng chỉ CNTT cho Công chức, Viên chức

THÔNG BÁO MỞ ĐỢT THI CHỨNG CHỈ TT03 ( 15/11/2020)

THÁNG 11/2020 (Dự kiến thi Chủ Nhật ngày 15/11/2020) Lớp bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ Chuẩn kỹ năng Ứng dụng CNTT cơ bản  (Theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT) Đối tượn...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 29/10/2020 : 44

: citad

Chi tiết

THÔNG BÁO LỊCH TẬP HUẤN ÔN THI CC TIN HỌC THEO TT03 LỚP TT03-2020-34

THÔNG BÁO LỊCH ÔN THI CC TIN HỌC THEO TT03 LỚP TT03-2020-34 THỜI GIAN: Chi tiết xem trên FILE thời khóa biểu và danh sách lớp bên dưới LIÊN HỆ: 022...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 28/10/2020 : 102

: citad

Chi tiết

THÔNG BÁO MỞ ĐỢT THI CHỨNG CHỈ TT03 ( 1/11/2020)

THÁNG 11/2020 (Dự kiến thi Chủ Nhật ngày 1/11/2020) Lớp bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ Chuẩn kỹ năng Ứng dụng CNTT cơ bản  (Theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT) Đối tượng...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 19/10/2020 : 285

: citad

Chi tiết

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI ĐỢT THI NGÀY 18-10-2020

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI ĐỢT THI NGÀY 18-10-2020   Thời gian:  - Chiều Chủ nhật: Ngày 18/10/2020 CA1: 13h30-15h30 CA2: 16h00-18h00 Địa ...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 16/10/2020 : 394

: citad

Chi tiết

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI ĐỢT THI NGÀY 04-10-2020

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI ĐỢT THI NGÀY 04-10-2020   Thời gian:  - Chiều Chủ nhật: Ngày 04/10/2020 Bắt đầu Từ 14h00-16h00 Địa đi...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 2/10/2020 : 255

: citad

Chi tiết