Chứng chỉ CNTT cho Công chức, Viên chức

THÔNG BÁO LỊCH THỊ ĐỢT THI NGÀY 22-04-2018

THÔNG BÁO LỊCH THI ĐỢT THI NGÀY 22-04-2018 Thời gian:  Ca 1: từ 14h00 đến 16h00 (ngày 22-04-2018) Ca 2: Từ 16h30 đến 18h30 ( 22-04-2018) Địa điểm: Phòng LAB01, LAB02 ...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 22/4/2018 : 12

: citad

Chi tiết

THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TT03-2018-16

    ...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 18/4/2018 : 28

: citad

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản tháng 03/2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỒI DƯỠNG, THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN (Theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT)   Trung tâm Ứng dụng và phát triển CNTT - Trường ...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 15/3/2018 : 190

: citad

Chi tiết

THÔNG BÁO LỊCH THỊ ĐỢT THI NGÀY 11-03-2018

THÔNG BÁO LỊCH THI ĐỢT THI NGÀY 11-03-2018 Thời gian: 14h00 đến 16h00 (ngày 11-03-2018) Địa điểm: Phòng LAB02 tầng 2 nhà B3 khu Giảng đường B Trường Đại Học H&ag...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 11/3/2018 : 150

: citad

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản tháng 03/2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỒI DƯỠNG, THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN (Theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT)   Trung tâm Ứng dụng và phát triển CNTT - Trường ...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 27/2/2018 : 434

: citad

Chi tiết