Chứng chỉ CNTT cho Công chức, Viên chức

THÔNG BÁO MỞ ĐỢT THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC THEO TT03 NGÀY 09-10-2022; 23-10-2022

THÁNG 10/2022 (THI ngày 09-10-2022 và 23-10-2022) Lớp bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ Chuẩn kỹ năng Ứng dụng CNTT cơ bản  (Theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT) Đối tượng: H...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 27/9/2022 : 81

: citad

Chi tiết

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI ĐỢT THI NGÀY 25-09-202

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI ĐỢT THI NGÀY 25-09-2022 Thời gian:  -Chiều tối chủ nhật: Ngày 25/09/2022 Thời gian:   Ca 1: Từ 16h00&nbs...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 24/9/2022 : 150

: citad

Chi tiết

THÔNG BÁO MỞ ĐỢT THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC THEO TT03 NGÀY 25/09/2022 và 09-10-2022

THÁNG 09,10/2022 (THI ngày 25-09-2022 và 09-10-2022) Lớp bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ Chuẩn kỹ năng Ứng dụng CNTT cơ bản  (Theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT) Đối tượng...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 13/9/2022 : 257

: citad

Chi tiết

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI ĐỢT THI NGÀY 11-09-2022

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI ĐỢT THI NGÀY 11-09-2022 Thời gian:  -Chiều tối chủ nhật: Ngày 11/09/2022 Thời gian:  Từ 17h45 - 19h45 ...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 10/9/2022 : 203

: citad

Chi tiết

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI ĐỢT THI NGÀY 21-08-2022

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI ĐỢT THI NGÀY 21-08-2022 Thời gian:  -Chiều chủ nhật: Ngày 21/08/2022 Thời gian:  Từ 16h00 - 20h20 Địa điể...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 20/8/2022 : 309

: citad

Chi tiết