Chứng chỉ CNTT cho Công chức, Viên chức

THÔNG BÁO MỞ ĐỢT THI CHỨNG CHỈ TT03 ( NGÀY 27/10/2019 )

THÁNG 10/2019 ( Dự kiến thi ngày 27/10/2019) Lớp bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ Chuẩn kỹ năng Ứng dụng CNTT cơ bản  (Theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT) Đối tượng: HS, SV, G...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 15/10/2019 : 51

: citad

Chi tiết

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI ĐỢT THI NGÀY 13-10-2019

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI ĐỢT THI NGÀY 13-10-2019 Thời gian:  - Chiều tối chủ Nhật: Ngày 13/10/2019: + Từ 17h00 đến 19h00 Địa đi...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 11/10/2019 : 137

: citad

Chi tiết

THÔNG BÁO LỊCH TẬP HUẤN ÔN THI CC TT03 của LỚP TT03-2019-30

THÔNG BÁO LỊCH ÔN THI CC TT03 LỚP TT03-2019-30 THỜI GIAN: LỚP TT03-2019-30: BĂT ĐẦU 17h30 (Chiều tối nay ngày 08-10-2019) Chi tiết xem file trên thời khóa biểu b&eci...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 8/10/2019 : 114

: citad

Chi tiết

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI ĐỢT THI NGÀY 05-10-2019

THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI ĐỢT THI NGÀY 05-10-2019 Thời gian:  - Chiều thứ 7: Ngày 05/10/2019: + Từ 13h30 đến 15h30 Địa điểm: Ph&ogra...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 4/10/2019 : 110

: citad

Chi tiết

THÔNG BÁO MỞ ĐỢT THI CHỨNG CHỈ TT03 ( NGÀY 13/10/2019 )

THÁNG 10/2019 ( Dự kiến thi ngày 13/10/2019) Lớp bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ Chuẩn kỹ năng Ứng dụng CNTT cơ bản  (Theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT) Đối tượng: HS, SV, G...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 30/9/2019 : 214

: citad

Chi tiết