Chứng chỉ CNTT cho Công chức, Viên chức

Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (Tháng 11/2017)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỒI DƯỠNG, THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN (Theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT)   Trung tâm Ứng dụng và phát triển CNTT - Trường ...

: Ni Phạm.  :   : 14/11/2017 : 451

: citadTT03

Chi tiết

Thông báo kết quả thi và cấp chứng chỉ tin học căn bản theo TT03 đợt thi ngày 19/10/2017

THÔNG BÁO Danh sách kết quả thi và cấp chứng chỉ tin học căn bản theo thông tư 03 đợt thi ngày 19/10/2017. Xin kính mời học viên thi đạt chứng chỉ đợt n&agrav...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 6/11/2017 : 79

: citad

Chi tiết

Thông báo kết quả thi và cấp chứng chỉ tin học căn bản theo TT03 đợt thi ngày 01/10/2017

THÔNG BÁO Danh sách kết quả thi và cấp chứng chỉ tin học căn bản theo thông tư 03 đợt thi ngày 01/10/2017. Xin kính mời học viên thi đạt chứng chỉ đợt n&agrav...

: Phùng Quang Tiến.  :   : 19/10/2017 : 317

: citad

Chi tiết