Đào tạo Đại học từ xa

Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học từ xa lớp D12TXQT/VT và D13TXQT ngày 26-01-2018

Đối với mỗi sinh viên, ngày tốt nghiệp là ngày vô cùng quan trọng và ý nghĩa trong cuộc đời, đó là thành quả của 4 năm phấn đấu, học tập v&ag...

: Ni Phạm.  :   : 29/1/2018 : 1557

: citad

Chi tiết

Thời khóa biểu Học phần 8 lớp D14TXVT03-K (Học kì 2 năm học 2017-2018)

CITAD thông báo lịch học học phần 8 cho sinh viên lớp D14TXVT03-K. Chi tiết xem tại đây. Mọi thông tin giải đáp vui lòng liên hệ số 0904984968 (Cô Ni) trong gi...

: Ni Phạm.  :   : 10/1/2018 : 1029

: citad

Chi tiết

Thời khóa biểu Học phần 6 lớp A1K14 (Học kỳ 2 năm học 2017-2018)

CITAD thông báo lịch học học phần 6 cho sinh viên lớp A1K14. Chi tiết xem tại đây. Mọi thông tin giải đáp vui lòng liên hệ số 0904984968 (Cô Ni) trong giờ h&ag...

: Ni Phạm.  :   : 10/1/2018 : 1224

: citad

Chi tiết

Thời khóa biểu Học phần 8 lớp A1K13 (Học kì 2 năm học 2017-2018)

CITAD thông báo lịch học học phần 8 cho sinh viên lớp A1K13. Chi tiết xem tại đây. Mọi thông tin giải đáp vui lòng liên hệ số 0904984968 (Cô Ni) trong giờ hà...

: Ni Phạm.  :   : 10/1/2018 : 1191

: citad

Chi tiết

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp lớp D14TXQT02-K

Trung tâm Ứng dụng và phát triển CNTT thông báo kế hoạch thực tập lớp D14TXQT02-K   ...

: Ni Phạm.  :   : 10/1/2018 : 815

: citad

Chi tiết