Huna Fun 1&2

Làm quen với các chi tiết lắp ráp

Phát triển khả năng tư duy trừu tượng, sáng tạo

Làm quen với các thiết bị khoa học và công nghệ

Khai Giảng:
Chương Trình Học: CLB SÁNG TẠO ROBOT HUNA (STEM)
Thời Lượng: 16 buổi/4 tháng
Địa Chỉ: Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Học Phí: 1,600,000 VNĐ

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Làm quen với các chi tiết lắp ráp

Phát triển khả năng tư duy trừu tượng, sáng tạo

Làm quen với các thiết bị khoa học và công nghệ

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Làm quen với các chi tiết lắp ráp

Phát triển khả năng tư duy trừu tượng, sáng tạo, quan sát thế giới quan

Làm quen với các thiết bị khoa học và công nghệ

Rèn luyện kỹ năng chia sẻ và thuyết trình

Có khả năng ứng dụng bài học vào cuộc sống

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

Dành cho học sinh lớp 1, 2, 3 (Đăng ký mới)

TÀI LIỆU HỌC

NỘI DUNG HỌC

1. Chào Huna

2. Ba chú Heo con

3. Cụ rùa Hồ Gươm

4. Câu chuyện Rùa và Thỏ

5. Chú cún con tham lam

6. Thế giới dưới nước

7. Trò chơi trốn tìm

8. Thế giới động vật

9. Chú vịt Donald Duck

10. Những chú Robot biết nhảy

11. Phương tiện giao thông

12. Xe cứu hỏa Finley

13. Con quay dân gian

14. Chiếc quạt gió

15. Robot tìm đường

16. Tổng kết