Kế toán trưởng

Giới thiệu khóa học

Khai Giảng:
Chương Trình Học: KẾ TOÁN
Thời Lượng: 16 buổi/1 tháng
Địa Chỉ: Phòng 201 Nhà B3 Khu giảng đường B - Đại học Hàng Hải VN - 338 Lạch Tray - Ngô Quyền

Học Phí: 3,000,000 VNĐ

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Giới thiệu khóa học

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  • Trang bị, cập nhật và hệ thống hoá những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán cho những đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kế toán trưởng.
  • Tiêu chuẩn hoá chuyên môn, nghiệp vụ tài chính, kế toán, kiểm toán và trình độ tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán.

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

Học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng do Bộ Tài chính phát hành (chứng chỉ có giá trị Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng theo Luật kế toán Việt Nam).

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

  • Những người đã tốt nghiệp Đại học chuyên môn về tài chính, kế toán, kiểm toán đã qua công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán ít nhất là 2 năm.
  • Những người đã tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc cao đẳng chuyên môn về tài chính, kế toán, kiểm toán đã qua thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán ít nhất là 3 năm.

TÀI LIỆU HỌC

NỘI DUNG HỌC

Theo Thông tư số 199/2011/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành và được áp dụng thống nhất trong cả nước.

  • Kế toán trưởng doanh nghiệp: 11 chuyên đề
  • Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp: 10 chuyên đề