Kế toán thuế

Giới thiệu khóa học

Khai Giảng:
Chương Trình Học: KẾ TOÁN
Thời Lượng: 1 tháng
Địa Chỉ: Khu giảng đường B - Đại học Hàng Hải VN - 338 Lạch Tray - Ngô Quyền

Học Phí: 1,000,000 VNĐ

900,000 VNĐ đối với sinh viên Trường ĐHHHVN.

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Giới thiệu khóa học

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Với nhu cầu kế toán thuế hiện nay học viên sau khi kết thúc khóa học cần phải làm được những điểm sau:

 • Tính toán các khoản đóng góp nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với Nhà nước
 • Biết cách tính toán và lập các chứng từ, báo cáo thuế như: hóa đơn giá trị gia tăng, tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất – nhập khẩu,…Xử lý, ghi chép tổng hợp số liệu trên các sổ kế toán thuế. Hiểu rõ thời hạn lập báo cáo thuế, nơi gửi và nơi nộp báo cáo thuế.

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

Cuối khóa học, học viên tiến hành làm bài thi cuối kỳ để xếp loại trên chứng chỉ “Bồi dưỡng kế toán thuế” của Học viện Tài chính

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

 • Cán bộ đang công tác tại bộ phận kế toán trong doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế: nhà nước, tư nhân, bộ phận quản lý cấp trên, công an kinh tế có nhu cầu học để phục vụ công tác.
 • Sinh viên các trường đại học, cao đẳng, THCN, học sinh đã tốt nghiệp PTTH, các thành phần lao động xã hội có nhu cầu trang bị nghiệp vụ kế toán.

TÀI LIỆU HỌC

NỘI DUNG HỌC

 • Chương I: Tổng quan về thuế và kế toán thuế
 • Chương 2: Thuế tiêu thụ đặc biệt và kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt
 • Chương 3: Thuế XNK và kế toán thuế xuất, nhập khẩu
 • Chương 4: Thuế và kế toán thuế Giá trị gia tăng
 • Chương 5: Thuế TNDN và kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Chương 6: Kế toán các loại thuế khác
 • Chương 7: Quy trình kiểm tra và quyết toán thuế