Kế toán máy

Khai Giảng:
Chương Trình Học: KẾ TOÁN
Thời Lượng: 1 tháng
Địa Chỉ: Khu giảng đường B - Đại học Hàng Hải VN - 338 Lạch Tray - Ngô Quyền

Học Phí: 2,000,000 VNĐ

1,800,000 VNĐ đối với sinh viên Trường ĐHHHVN.

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  • Giúp học viên nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm thực tế và làm việc trên phần mềm kế toán

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

Cuối khóa học, học viên tiến hành làm bài thi cuối kỳ để xếp loại trên chứng chỉ “Bồi dưỡng kế toán máy của Học viện Tài chính

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

  • Các bạn sinh viên kế toán, kế toán viên, kế toán nội bộ.
  • Chủ doanh nghiệp, Ban quản lý doanh nghiệp muốn kiểm tra, làm sổ sách kế toán và kê khai thuế, lập báo cáo tài chính.
  • Các doanh nghiệp trước đây làm hình thức kế toán ghi sổ tay, excel nay muốn chuyển sang.

TÀI LIỆU HỌC

NỘI DUNG HỌC

+ Tổng quan về phần mềm kế toán

+ Hướng dẫn tạo cơ sở dữ liệu và khai báo thông tin ban đầu

+ Hướng dẫn sử dụng phân hệ Mua hàng và công nợ phải trả

+ Hướng dẫn sử dụng phân hệ Bán hàng và công nợ phải thu

+ Hướng dẫn sử dụng phân hệ Kho

+ Hướng dẫn sử dụng phân hệ Quỹ - Ngân hàng

+ Hướng dẫn sử dụng phân hệ công cụ dụng cụ

+ Hướng dẫn sử dụng phân hệ Tài sản cố định

+ Hướng dẫn sử dụng phân hệ Thuế và phân hệ Tổng hợp

+ Bài tập tổng hợp

+ Kiểm tra