LẮP RÁP CÀI ĐẶT MÁY TÍNH

Khóa học trang bị cho học viên những kiến thức về cách lắp ráp và cài đặt, bảo trì máy tính, các thiết bị ngoại vi, thiết kế, cài đặt hệ thống mạng.

Khai Giảng:
Chương Trình Học: Kỹ thuật & mạng máy tính
Thời Lượng: 20 giờ / 12 buổi
Địa Chỉ: Đại học Hàng hải Việt Nam

Học Phí: 1,000,000 VNĐ

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học trang bị cho học viên những kiến thức về cách lắp ráp và cài đặt, bảo trì máy tính, các thiết bị ngoại vi, thiết kế, cài đặt hệ thống mạng.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có khả năng:

1. Lắp rắp và cài đặt một hệ thống máy tính hoàn chỉnh

2. Khai thác các trình tiện ích hệ thống như: quản lý đĩa cứng, tạo đĩa CD, cài đặt nhiều hệ điều hành trên một máy, sao lưu và phục hồi dữ liệu, xử lý sự cố ...

3. Cài Đặt, Vận Hành, Bảo Trì phòng Net; phòng Games; Wifi-Coffe; Mạng LAN cho doanh nghiệp nhỏ

4. Trang bị kiến thức nền tảng về Mạng Máy Tính để có thể tham dự các khóa học chuyên sâu khác về Mạng

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

Tham dự trên 80% số buổi học và vượt qua kỳ thi cuối khóa, Học viên được cấp Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

Dành cho tất cả những ai có đam mê máy vi tính

TÀI LIỆU HỌC

NỘI DUNG HỌC

Phần 1 - Lắp ráp - Cài đặt - Các trình tiện ích

+ Cấu trúc máy tính

+ Lắp ráp bộ máy hoàn chỉnh

+ Phân chia - Quản lý Đĩa Cứng

+ Cài đặt Hệ Điều Hành và Driver cho Thiết bị

+ Cài đặt các công cụ và chương trình ứng dụng

+ CD Rom: ghi đĩa chứa Data, tạo đĩa BOOT ...

+ Sử dụng các lệnh cơ bản của Windows (Windows Command Line)

Phần 2 - Quản trị hệ thống (System Admin)

+ Các thiết bị mạng và phương thức kết nối hệ thống mạng

+ TCP/IP - IP ADDRESS

+ Quản Trị Local User và Local Group

+ Quản Trị và sử dụng Local Policy

+ Quản Lý Phân Quyền - Chia sẻ Tài Nguyên (SHARE Permission)

+ Quản Lý Phân Quyền truy cập dữ liệu (NTFS Permission)

Phần 3: Quản Trị Mạng Văn Phòng

+ Cách Đăng ký và sử dụng INTERNET Mail

+ Cấu hình kết nối và chia sẻ đường truyền INTERNET

+ Cài đặt - Bảo Mật Hệ Thống Wireless

+ Cài đặt chương trình Anti-Virus trên Hệ Thống Mạng