XỬ LÝ SỰ CỐ MÁY TÍNH

Chương trình đào tạo chuyên sâu về kỹ năng xử lý sự cố máy tính.

Khai Giảng:
Chương Trình Học: Kỹ thuật & mạng máy tính
Thời Lượng: 24 giờ / 12 buổi
Địa Chỉ: Đại học Hàng hải Việt Nam

Học Phí: 1,000,000 VNĐ

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Chương trình đào tạo chuyên sâu về kỹ năng xử lý sự cố máy tính.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Hoàn tất chương trình, học viên đủ khả năng làm đảm nhận công việc PC HelpDesk, PC Technician cho các doanh nghiệp và các công ty dịch vụ bảo trì, sửa chữa máy tính chuyên nghiệp

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

Tham dự trên 80% số buổi học và vượt qua kỳ thi cuối khóa, Học viên được cấp Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

Đã hoàn tất chương trình “Lắp ráp cài đặt máy tính” hoặc có kiến thức tương đương.

TÀI LIỆU HỌC

NỘI DUNG HỌC

Phần 1 – Phần cứng và các sự cố liên quan

+ Mainboard và các sự cố liên quan

+ CPU và Chipset

+ Memory

+ Hard Disk Drive

+ Video Card

+ Monitor

+ Power Supply Unit

+ Optical Drive (ổ đĩa quang học – CDROM, DVDRom, Bluray, HDDVD …)

+ Thiết bị nhập (Input Device)

+ Wireless Networking

Phần 2 – Phần mềm và các công cụ sửa lỗi

+ Chẩn đoán Các Lỗi Thường Gặp Của Windows

+ Các Tools quan trọng

+ Sao lưu dữ liệu

+ Phục hồi dữ liệu

+ Những sự cố thường gặp

+ Quy trình tổng quát chẩn đoán dò “pan” một máy tính