QUẢN TRỊ MẠNG CĂN BẢN

Đây là khóa học nền tảng giúp cho học viên có kiến thức cơ sở về mạng, hiểu các thiết bị mạng, các cơ chế nguyên lý làm sao các máy tính kết nối được với nhau và có kiến thức để các học viên tham gia các khóa học nâng cao như quản trị mạng Cisco, quản trị mạng Microsoft, Hacker mũ trắng…

Khai Giảng:
Chương Trình Học: Kỹ thuật & mạng máy tính
Thời Lượng: 24 giờ / 12 buổi
Địa Chỉ: Đại học Hàng hải Việt Nam

Học Phí: 2,000,000 VNĐ

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Đây là khóa học nền tảng giúp cho học viên có kiến thức cơ sở về mạng, hiểu các thiết bị mạng, các cơ chế nguyên lý làm sao các máy tính kết nối được với nhau và có kiến thức để các học viên tham gia các khóa học nâng cao như quản trị mạng Cisco, quản trị mạng Microsoft, Hacker mũ trắng…

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

1. Nắm vững các kiến thức về mạng

2. Nắm vững kiến thức về TCP, IP …

3. Nắm vững kiến thức cơ bản về hệ điều hành

4. Xây dựng mô hình mạng cơ bản

5. Đề xuất các giải pháp mạng trong hệ thống

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

Tham dự trên 80% số buổi học và vượt qua kỳ thi cuối khóa, Học viên được cấp Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

Dành cho tất cả những ai muốn bắt đầu nghiên cứu về mạng máy tính một cách căn bản và từng bước am hiểu rõ về mạng máy tính và internet

TÀI LIỆU HỌC

NỘI DUNG HỌC

Chương 1: Tổng quan về mạng

Chương 2: Các thiết bị mạng

Chương 3: Thiết bị truyền dẫn

Chương 4: TCP/IP

Chương 5: Thiết kế mạng

Chương 6: Wireless LAN

Chương 7: Thực hành Vmware Workstation

Chương 8: Thực hành: Install Windows

Chương 9: Thực hành: Bấm cáp mạng

Chương 10: Thực hành: Tạo User & Share Folder

Chương 11: Thực hành Remote Destop, Teamviewer

Chương 12: Thực hành: Cấu hình WifiAP

Chương 13: Thực hành: Thiết kế mạng