LẬP TRÌNH WEB: PHP + MySQL

Đây là khóa học cung cấp kiến thức, kỹ năng cần thiết để xây dựng ứng dụng Web động trên PHP có truy xuất cơ sở dữ liệu MySQL

Khai Giảng:
Chương Trình Học: Lập trình ứng dụng Web form
Thời Lượng: 36 giờ / 18 tuần
Địa Chỉ: Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Học Phí: 2,000,000 VNĐ

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Đây là khóa học cung cấp kiến thức, kỹ năng cần thiết để xây dựng ứng dụng Web động trên PHP có truy xuất cơ sở dữ liệu MySQL

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có khả năng

1. Xây dựng CSDL trên MySQL

2. Sử dụng thành thạo ngôn ngữ SQL

3. Xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng Web có kết hợp PHP và MySQL

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

Tham dự trên 80% số buổi học và vượt qua kỳ thi cuối khóa, Học viên được cấp Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

Dành cho tất cả những ai có kiến thức cơ bản về máy tính, yêu thích và đam mê lập trình.

TÀI LIỆU HỌC

NỘI DUNG HỌC

 • Phần 1 – Lập trình ứng dụng quản lý trên Web
  • CSDL MySQL
  • Kết hợp PHP và MySQL
  • Xây dựng và dùng lại mã PHP
  • Smarty Template
  • Thiết kế, xây dựng lớp xử lý truy xuất CSDL nền tảng
  • Thiết kế, xây dựng các lớp xử lý nghiệp vụ
  • Phối hợp, sử dụng các lớp xử lý trong ứng dụng
  • Thiết kế, xây dựng các lớp xử lý
 • Phần 2 – Đồ án thực tế
  • Tổ chức Website
  • Thiết kế và sử dụng template
  • Thiết kế và xử lý các trang
  • Bảo mật PHP và MySQL
  • Upload website lên host