MOS Excel 2013

NỘI DUNG

THỜI GIAN DỰ KIẾN

(11 buổi đào tạo và 01 buổi đánh giá và thi thử)

MOS EXCEL 2013

-          Thời lượng khóa học: 16 giờ/ 8 buổi

-          Các khung thời gian học 

+ Lớp 1 (Thứ 2, 4, 6 từ 18:00 - 20:00)

+ Lớp 2 (Thứ 3, 5, 7 từ 18:00 - 20:00)

+ Lớp 3 (Thứ 7, sáng 8:00 - 10:00; chiều 14:00 - 16:00)

+ Lớp 4 (Chủ nhật,  sáng 8:00 - 10:00; chiều 14:00 - 16:00)

Khai Giảng:
Chương Trình Học: MOS
Thời Lượng: (16h)/8 buổi
Địa Chỉ: Trường đại học Hàng hải Việt Nam

Học Phí: 450,000 VNĐ

450,000 VNĐ đối với sinh viên Trường ĐHHHVN.

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

NỘI DUNG

THỜI GIAN DỰ KIẾN

(11 buổi đào tạo và 01 buổi đánh giá và thi thử)

MOS EXCEL 2013

-          Thời lượng khóa học: 16 giờ/ 8 buổi

-          Các khung thời gian học 

+ Lớp 1 (Thứ 2, 4, 6 từ 18:00 - 20:00)

+ Lớp 2 (Thứ 3, 5, 7 từ 18:00 - 20:00)

+ Lớp 3 (Thứ 7, sáng 8:00 - 10:00; chiều 14:00 - 16:00)

+ Lớp 4 (Chủ nhật,  sáng 8:00 - 10:00; chiều 14:00 - 16:00)

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Học viên được cung cấp các kỹ năng tin học văn phòng cơ bản và nâng cao theo chuẩn Microsoft, sử dụng các bộ công cụ văn phòng: Word, Excel, Power Point. Kết thúc khóa học Học viên có thể hoàn toàn tự tin trong công việc văn phòng.

Mục tiêu cụ thể của kỹ năng Word: Thành thạo các thao tác quản lý văn bản, định dạng văn bản, bảng biểu, biểu đồ,, trộn thư, in ấn... đáp ứng tốt các nhu cầu văn bản của doanh nghiệp.

 • MOS giúp bạn nổi bật để giành được công việc mà bạn mong muốn. Một nghiên cứu cho thấy các ứng viên có chứng chỉ MOS không những tìm được công việc nhanh hơn mà thu nhập của họ cũng cao hơn khoảng 12% so với những người không có chứng chỉ này.
 • MOS là chứng nhận rõ ràng nhất cho việc bạn đã được đào tạo thành thạo về chương trình tin học văn phòng của Microsoft.
 • Nghiên cứu khác cũng cho thấy 82% số người sở hữu MOS đạt được mức lương cao hơn so với trước khi có chứng chỉ này; ngoài ra họ còn khẳng định được vị thế tiên phong trong công ty như một chuyên gia tin học văn phòng quốc tế.
 • Có tới 80% thời gian của nhân viên văn phòng là làm việc với bộ công cụ Office, vì thế tận dụng cơ hội để tích lũy kiến thức về Office cho mình ngay từ bây giờ với khóa học MOS chuẩn quốc tế.

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

Chứng chỉ tin học văn phòng quốc tế MOS Excel 2010

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

Không giới hạn

TÀI LIỆU HỌC

Tài liệu chuẩn của IIG Việt Nam về MOS

NỘI DUNG HỌC

ĐỀ CƯƠNG MICROSOFT EXCEL 2013

BÀI HỌC

NỘI DUNG

Số giờ (16h)

BÀI 1 LÀM QUEN VỚI TRANG TÍNH TRONG EXCEL

 1. GIAO DIỆN TRONG EXCEL

          Thanh tiêu đề: Title Bar

            Thanh truy cập nhanh: Quick Access Toolbar

            Thanh Ribbon: Tab (Thẻ), Group (Nhóm), Command (Lệnh)

            Tab ngữ cảnh

            ScreenTips: Đoạn văn bản tóm tắt giải thích vắn tắt các chức năng của câu lệnh

            DialogBox Lancher: Mũi tên cuối mỗi Group

            Thanh công thức hoặc thanh nhập/sửa dữ liệu

            Thanh địa chỉ: Name Box

            Thanh trạng thái: Status bar

            Vùng nhập liệu

 1. TÙY CHỈNH GIAO DIỆN, TÙY BIẾN THIẾT LẬP

            Tùy chỉnh thanh truy cập nhanh Quick Access Toolbar

            Tùy chỉnh giao diện Ribbon

            Thiết lập chế độ lưu tự động sau một khoảng thời gian

            Thiết lập đường dẫn lưu tự động

            Thiết lập đơn vị tính cho tài liệu

            Hiển thị nhiều cửa sổ trên thanh Taskbar của Windows

 1. TẠO MỚI, LƯU, MỞ, ĐÓNG  TÀI LIỆU
 2. GIAO DIỆN BACKSTAGE VEW

Thêm, sửa, xóa thông tin thuộc tính của tài liệu

Giới hạn chỉnh sửa tài liệu

Bảo mật tài liệu bằng mật khẩu

2h

BÀI 2 THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRONG SỔ TÍNH EXCEL

 1. THAO TÁC VỚI Ô TRONG EXCEL
 2. TẠO CÔNG THỨC CĂN BẢN TRONG EXCEL

Tạo công thức trong Excel

Toán tử trong Excel

 1. HÀM CƠ BẢN TRONG EXCEL

OR, AND, SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT,COUNTA

 1. SAO CHÉP CÔNG THỨC VÀ HÀM TRONG EXCEL

2h

BÀI 3 HÀM NÂNG CAO TRONG EXCEL

 1. THAM CHIẾU TRONG EXCEL

Tham chiếu tương đối

Tham chiếu tuyệt đối

Tham chiêu hỗn hợp

 1. TÍNH TOÁN DỮ LIỆU TRÊN NHIỀU TRANG TÍNH
 2. TÍNH TOÁN TRONG EXCEL SỬ DỤNG TÊN DẢI Ô

Tạo tên dải ô cho vùng dữ liệu

Tính toán dữ liệu sử dụng tên dải ô

 1. HÀM NÂNG CAO TRONG EXCEL

Hàm điều kiện IF

Hàm tính tổng có 1 điều kiện SUMIF

Hàm tính tổng có nhiều điều kiện SUMIFS

Hàm tính trung bình cộng có 1 điều kiện AVERAGEIF

Hàm tính trung bình cộng có nhiều điều kiện AVERAGEIFS

Hàm đếm có 1 điều kiện COUNTIF

Hàm đếm có nhiều điều kiện COUNTIFS

Các hàm xử lý văn bản: LEFT, RIGHT, MID, LEN

Hàm tham chiếu theo cột VLOOKUP

Hàm tham chiếu theo dòng HLOOKUP

6h

BÀI 4 CHỈNH SỬA SỔ TÍNH, ĐỊNH DẠNG TRONG SỔ TÍNH

 1. THAO TÁC DỮ LIỆU TRONG SỔ TÍNH EXCEL

Câu lệnh Undo và Redo

Sử dụng Auto Fill điền dữ liệu tự động

Câu lệnh Clear

 1. CHỈNH SỬA FONT, THÊM ĐƯỜNG VIỀN VÀ MÀU SẮC VÀO Ô
 2. CĂN LỀ NỘI DUNG TRONG Ô
 3. ÁP DỤNG ĐỊNH DẠNG CHO SỐ
 4. ÁP DỤNG PHONG CÁCH CHO Ô
 5. CHỈNH SỬA CÁC THÀNH PHẦN TRONG SỔ TÍNH

Thêm, sửa, xóa dòng và cột

Thay đổi độ rộng cộ và độ cao của dòng

Ẩn/hiện dòng và cột

 1. TÌM KIẾM, THAY THẾ DỮ LIỆU
 2. SAO CHÉP ĐỊNH DẠNG SỬ DỤNG FORMAT PAINTER

2h

BÀI 5 THIẾT LẬP IN ẤN VÀ CHẾ ĐỘ HIỂN THỊ TÀI LIỆU

 1. THIẾT LẬP IN ẤN TÀI LIỆU

Căn lề cho tài liệu, hướng giấy và khổ giấy

Thiết lập vùng in tài liệu

Lặp lại tiêu đề dòng và cột trên các trang được in ấn

Thêm tiêu đề và chân trang cho tài liệu

 1. CHẾ ĐỘ HIỂN THỊ TÀI LIỆU

Chế độ hiển thị tài liệu, tỷ lệ phóng to thu nhỏ

Tạo cửa sổ mới, sắp xếp các cửa sổ

Cố định tiêu đề dòng và cột

Chia trang tính thành nhiều phần riêng biệt

 1. THAO TÁC VỚI THẺ TRANG TÍNH

Thêm, xóa trang tính

Đổi tên trang tính

Thiết lập màu cho thẻ trang tính

Sao chép và di chuyển trang tính

2h

BÀI 6 BẢNG VÀ ĐỐI TƯỢNG ĐỒ HỌA

 1. Tạo và sử dụng đối tượng bảng (table)
 2. Thao tác với các đối tượng đồ họa
  1. PICTURE
  2. CLIP ART
  3. SHAPES
  4. SMARTART
 3. Biểu đồ
  1. CHARTS
  2. Biểu đồ mini (SPARKLINES)

2h

BÀI 7 THAO TÁC DỮ LIỆU NÂNG CAO

 1. Sắp xếp dữ liệu
 2. Lọc dữ liệu, lọc dữ liệu nâng cao
 3. Xử lý dữ liệu trùng, và dữ liệu không trùng
 4. Định dạng dữ liệu có điều kiện

2h

ÔN TẬP VÀ LUYỆN THI MOS

Ôn luyện và giải đáp thắc mắc

Thi thử

 

6h