Xử lý dữ liệu với bảng tính Excel

 • Là khóa đào tạo chuyên sâu về kiến thức làm việc với bảng tính Excel
 • Rèn luyện cho học viên kỹ năng định dạng bảng tính, xử lý các hàm tính toán cơ bản đến nâng cao, sử dụng công cụ phân tích, xuất nhập dữ liệu, làm việc với VBA
Khai Giảng:
Chương Trình Học: Tin học văn phòng
Thời Lượng: 24 giờ / 12 buổi
Địa Chỉ: Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Học Phí: 1,000,000 VNĐ

900,000 VNĐ đối với sinh viên Trường ĐHHHVN.

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

 • Là khóa đào tạo chuyên sâu về kiến thức làm việc với bảng tính Excel
 • Rèn luyện cho học viên kỹ năng định dạng bảng tính, xử lý các hàm tính toán cơ bản đến nâng cao, sử dụng công cụ phân tích, xuất nhập dữ liệu, làm việc với VBA

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có khả năng:

 • Nắm vững toàn bộ kiến thức hoàn chỉnh trong môi trường Excel
 • Thiết lập và trình bày bảng tính chuyên nghiệp
 • Tạo lập, liên kết và quản lý nhiều bảng tính
 • Hoàn thiện các thao tác thiết kế và định dạng nâng cao
 • Sử dụng chính xác các hàm tính toán cơ bản và chuyên sâu
 • Thành thạo các phương pháp thống kê
 • Xuất, nhập dữ liệu
 • Nâng cao với VBA và Macro
 • Ứng dụng thực tế Excel vào công việc

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

Tham dự trên 80% số buổi học và vượt qua kỳ thi cuối khóa, Học viên được cấp Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

 • Học viên muốn nắm vững kiến thức xử lý dữ liệu trên Excel để ứng dụng trong học tập và làm việc
 • Nhân viên tại các công ty cần học thêm kiến thức chuyên môn để hoàn thành tốt công việc

TÀI LIỆU HỌC

NỘI DUNG HỌC

Phần 1. LÀM VIỆC VỚI BẢNG TÍNH EXCEL

+ Giới thiệu khóa học và hướng dẫn cách học tập

+ Thao tác với các sheet trong Excel

+ Điều hướng nhanh với Ctrl và phím mũi tên trong Excel

+ 10 phím tắt cực kỳ hiệu quả trong Excel

+ Đặt mật khẩu bảo vệ file và vùng dữ liệu trong file Excel

+ Sử dụng tính năng Tìm kiếm; Tìm kiếm và thay thế

+ Tạo và sử dụng chữ viết tắt trong Excel

+ Cách copy dữ liệu từ excel sang Word

Phần 2. ĐỊNH DẠNG TRONG EXCEL

+ Định dạng hiển thị cho ô trong Excel

+ Căn lề mặc định của các kiểu dữ liệu

+ Sử dụng Format Painter để sao chép định dạng các ô

+ Cố định dòng, cột tiêu đề trong Excel

+ Cách tạo đường gạch chéo trong ô Excel

+ Conditional Formating - Định dạng có điều kiện

+ Cách tô màu xen kẽ giữa các dòng trong Excel dùng Table

+ Cảnh báo dữ liệu nhập vào trùng với dữ liệu đang có

Phần 3. XỬ LÝ DỮ LIỆU TRONG EXCEL

+ Sắp xếp, lọc tách dữ liệu trong excel

+ Lấy ra các giá trị duy nhất trong một cột trong Excel

+ Xóa dòng / cột dữ liệu trống một cách nhanh chóng

+ Chèn dòng trống xen kẽ mỗi dòng dữ liệu trong Excel

+ Data validation - Kiểm tra nhập liệu dựa trên điều kiện trong Excel

+ Drop-down list - Hướng dẫn cách tạo và sử dụng

+ Chuyển dữ liệu text thành cột trong excel (Text to column)

Phần 4. CÔNG THỨC TRONG EXCEL

+ Formula trong Excel sử dụng như thế nào?

+ Ví dụ để hiểu rõ địa chỉ tương đối, địa chỉ tuyệt đối

+ Nhận diện 7 thông báo lỗi phổ biến trong Excel

+ Tùy chỉnh kết quả khi gặp lỗi function trong Excel

+ Cảnh báo ngày dựa vào Formatting có điều kiện 

+ Đánh số thứ tự trong Excel

+ Xử lý khi gặp lỗi Number Store As Text

+ Cách tô màu xen kẽ giữa các dòng trong Excel dùng công thức

+ Một cách copy vô cùng "vi diệu"

Phần 5. LÀM VIỆC VỚI NGÀY THÁNG TRONG EXCEL

+ Nhập đúng dữ liệu kiểu ngày tháng trong Excel

+ Các hàm ngày tháng hay sử dụng trong Excel

Phần 6. CÁC HÀM SỐ ĐẾM (SUM, COUNT,...)

+ Tính tổng có điều kiện - SUMIF, nhiều điều kiện SUMIFS

+ Tính tổng có nhiều điều kiện - SUMPRODUCT

+ Chia tổng tiền ra các mệnh giá trong Excel

+ Sử dụng hàm DSUM để tính tổng có điều kiện

+ Sử dụng hàm COUNT, COUNTA, COUNTBLANK

+ Đếm có điều kiện với COUNTIF, nhiều điều kiện với COUNTIFS

Phần 7. CÁC HÀM XỬ LÝ CHUỖI

+ Cách ghép, nối dữ liệu các cột trong Excel

+ Chuyển đổi chữ in hoa, in thường trong Excel

+ Xử lý chuỗi trong Excel (LEFT, FIND, RIGHT, LEN, TRIM)

+ Cách cut họ và tên thành họ, đệm và tên trong Excel (sử dụng công thức)

+ Viết hoa chữ cái đầu tiên trong ô

Phần 8. CÁC HÀM THAM CHIẾU TRONG EXCEL

+ Đặt tên (name range) cho vùng dữ liệu và sử dụng

+ Sử dụng hàm MATCH, INDEX, CHOOSE và OFFSET

+ Đảo ngược dữ liệu từ dưới lên trên trong Excel

+ Cách lấy giá trị cuối cùng trong dòng

+ Xác định thứ trong tuần dựa vào ngày tháng

+ Sử dụng VLOOKUP, HLOOKUP

+ Tạo ra bảng dữ liệu hàng nghìn dòng ngẫu nhiên trong 3 phút

Phần 9. IN ẤN TRONG EXCEL

+ Căn chỉnh trang in và in ấn chuyên nghiệp trong Excel

+ Lặp lại tiêu đề khi in trong Excel

Phần 10. EXCEL NÂNG CAO

+ Ví dụ sử dụng công thức mảng và SUMPRODUCT

+ Các thành phần cơ bản của Biểu đồ (chart) trong Excel

+ Biểu đồ hình cột, hình tròn trong Excel

+ Vẽ 2 biểu đồ trên cùng 1 đồ thị trong Excel

+ Hướng dẫn sử dụng Subtotal 

+ Sử dụng Pivot Table làm báo cáo

+ Cách thức chạy một đoạn lệnh VBA trong Excel

+ Cách tạo, nạp và sử dụng Add-Ins trong Excel

+ Cách chuyển số thành chữ trong Excel