Tin học văn phòng Word + Excel

Khóa học trang bị cho học viên những kiến thức đại cương về tin học.

Khai Giảng:
Chương Trình Học: Tin học văn phòng
Thời Lượng: 24 giờ / 12 buổi
Địa Chỉ: Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Học Phí: 1,000,000 VNĐ

900,000 VNĐ đối với sinh viên Trường ĐHHHVN.

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khóa học trang bị cho học viên những kiến thức đại cương về tin học.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Cung cấp cho học viên kiến thức căn bản về máy tính, hệ điều hành (Windows), soạn thảo văn bản (Microsoft Word), bảng tính điện tử (Microsoft Excel)

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ

Tham dự trên 80% số buổi học và vượt qua kỳ thi cuối khóa, Học viên được cấp Chứng Nhận Hoàn Tất Khóa Học của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

Tất cả các bạn có quan tâm và nhu cầu cần học và tìm hiểu về máy tính, word, excel

TÀI LIỆU HỌC

NỘI DUNG HỌC

A. Soạn thảo văn bản với Microsoft Word

+ Tổng quan về Word, giới thiệu các cửa sổ, thanh công cụ chính, cách sử dụng bàn phím và phần mềm gõ tiếng việt đi kèm

+ Các kỹ năng soạn thảo văn bản

+ Định dạng văn bản

+ Chèn ngắt trang, ngày tháng hiện tại, ký tự đặc biệt, đánh số trang

+ Chèn tranh ảnh, chữ nghệ thuật, ghi chú

+ Cách dử dụng Tab và làm việc với bảng biểu

+ Tự động đánh dấu đầu dòng, tạo tiêu đề cuối trang và đầu trang, đặt phím gõ tắt

+ Chia cột báo và tạo chữ to đầu đoạn

+ Chèn, nhúng 1 đối tượng vào môi trường

+ Định dạng trang in và in ấn

+ Tạo mục lục tự động

+ Trộn thư

+ Làm các bài tập tổng hợp

B. Xử lý bảng tính với Microsoft Excel

+ Những kiến thức cơ bản về Microsoft Excel, Những thao tác trên Sheet

+ Địa chỉ, biểu thức, một số công cụ tự động

+ Các hàm cơ bản

+ Sắp xếp dữ liệu, lọc dữ liệu

+ Vẽ đồ thị

+ Các tính năng nâng cao, bảo vệ bảng tính, đóng băng

+ Tổng hợp dữ liệu giữa các sheet

+ Chèn, trộn, nhúng dữ liệu vào excel

+ Định dạng trang in và in ấn

+ Thực hành làm các bài tập tổng hợp