Trang chủ > Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

 

                             Tên chương trình:                                   Chương trình đào tạo Cử nhân CNTT

                             Trình độ đào tạo:                                     Cử nhân (Đại học)

                             Chuyên ngành đào tạo:                          Công nghệ thông tin

                             Loại hình đào tạo:                                   Từ xa qua mạng

                             Đơn vị đào tạo:                                        Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA

1.1. Mục tiêu đào tạo

     Đào tạo cử nhân ngành Công nghệ thông tin có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Tin học, có năng lực tổ chức ứng dụng và phát triển các ứng dụng tin học trong hoạt động của các tổ chức kinh tế-xã hội. Chương trình đào tạo Cử nhân công nghệ thông tin từ xa qua mạng được xây dựng và triển khai nhằm mục tiêu bổ sung nguồn lực công nghệ thông tin chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xây dựng nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong cả nước. Chương trình đào tạo cung cấp cho sinh viên các kiến thức, thành tựu mới nhất trong lĩnh vực Tin học; các phương pháp và kỹ năng phân tích vấn đề, phát triển suy luận, tích hợp các kiến thức kỹ thuật cơ bản và chuyên sâu, nghiên cứu để giải quyết vấn đề về tin học.

1.2. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

    Sinh viên tốt nghiệp Chương trình đào tạo cử nhân Công nghệ thông tin từ xa qua mạng, sinh viên có thể làm việc ở các phạm vi và lĩnh vực khác nhau như:

  1. Chuyên viên phân tích, thiết kế, cài đặt, kiểm thử, bảo trì các dự án công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu ứng dụng khác nhau của các cơ quan, công ty, trường học,....
  2. Cán bộ nghiên cứu khoa học và ứng dụng Công nghệ thông tin ở các viện, trung tâm nghiên cứu, cơ quan nghiên cứu của các Bộ, Ngành, các trường đại học, cao đẳng. Giảng dạy công nghệ thông tin tại trường nghề và phổ thông.
  3. Có thể làm việc với vai trò là một chuyên viên lập dự án, hoạch định chính sách phát triển các ứng dụng CNTT hoặc một lập trình viên.
  4. Giám đốc thông tin (CIO), Quản trị viên cơ sở dữ liệu.
  5. Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong nước cũng như nước ngoài. Làm việc tại các công ty tư vấn đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các công nghệ thông tin
  6. Làm việc tại các bộ phận tin học của các doanh nghiệp trong và ngoài nước và các cơ quan Nhà nước (hành chính sự nghiệp, ngân hàng, viễn thông, hàng không, xây dựng…).

2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

  • Hình thức đào tạo: từ xa qua mạng.
  • Thời gian đào tạo: 4 năm trải đều trên 12 nhóm học phần.

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

3.1. Đối tượng tuyển sinh

Công dân Việt Nam có đủ sức khoẻ để học tập theo qui định tại Thông tư liên Bộ Y tế - Đại học, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) số 10/TTLB ngày 18-8-1989 và Công văn hướng dẫn số 2445/TS ngày 20-8-1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đã có bằng tốt nghiệp PTTH được đăng ký dự tuyển học cử nhân TXQM.

3.2. Điều kiện xét tuyển

  • Đối tượng xét tuyển là người đã tốt nghiệp PTTH.
  • Xét tuyển theo Quy chế xét tuyển vào hệ cử nhân CNTT từ xa qua mạng của Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

4. QUY CHẾ ĐÀO TẠO

      Sinh viên được đào tạo theo hình thức từ xa qua mạng, áp dụng theo Quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng  hệ đào tạo từ xa qua mạng tin học viễn thông số 1019/QĐ/ĐHQG/ĐT ngày ngày 20 tháng 12 năm 2004 của Giám đốc ĐHQG-HCM cũng như quy chế học vụ bậc đại học theo học chế tín chỉ của trường Đại học CNTT.

     Công nhận tốt nghiệp: Điều kiện tốt nghiệp tuân theo Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ của trường Đại học Công nghệ thông tin, ĐHQG-HCM. Sinh viên phải hoàn thành tất cả học phần bắt buộc theo yêu cầu của chương trình đào tạo, tổng lượng kiến thức tối thiểu là 129 TC với điểm mỗi học phần từ 5.0 trở lên. Mỗi môn học (học phần) sẽ có thang điểm từ 0 đến 10, điểm này được tính dựa trên điểm tổng cộng giữa điểm thi lý thuyết cuối kỳ, giữa kỳ (nếu có) và thực hành (nếu có) và bài tập trên lớp (nếu có). Sinh viên có thể làm khóa luận tốt nghiệp hoặc học 03 môn chuyên đề tốt nghiệp, tất cả phải đạt điểm từ 5,0 trở lên.

Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng: Cử nhân Công nghệ thông tin – chương trình từ xa qua mạng.

5. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

5.1. Cấu trúc chương trình đào tạo

KHỐI KIẾN THỨC

SỐ TC      

Các học phần bắt buộc

(101 TC)

1

Kiến thức đại cương

50

2

Kiến thức cơ sở ngành

25

3

Kiến thức chuyên ngành (bắt buộc)

16

4

Khóa luận tốt nghiệp hoặc 03 môn chuyên đề tốt nghiệp

10

Các học phần  tự chọn

( 28  TC)

5

Kiến thức chuyên ngành (tự chọn)

28

Tổng cộng

129