Cung cấp các giải pháp phần mềm theo yêu cầu

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang hội nhập với thế giới, một trong những chìa khóa thành công của các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp là ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý và sản xuất kinh doanh. Phần mềm đóng vai trò quan trọng và là trợ thủ đắc lực mang lại nhiều lợi ích như tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực, tăng tốc độ xử lý công việc, nâng cao hiệu quả quản lý của tổ chức và năng lực hoạt động của doanh nghiệp… Khi phần mềm đóng gói không thể đáp ứng các yêu cầu chuyên biệt và chi tiết, khi quy trình phần mềm không phù hợp với mô hình quản lý, kinh doanh, việc phát triển các ứng dụng đặc thù cho từng đơn vị trở thành tất yếu.

Chúng tôi không ngừng nghiên cứu và cho ra đời nhiều sản phẩm phần mềm phù hợp với nhu cầu thực tế của từng cơ quan, doanh nghiệp như:

Website quảng bá sản phẩm, kinh doanh online theo yêu cầu của doanh nghiệp

Phát triển hệ thống ứng dụng tác nghiệp và quản lý công việc trên thiết bị di động với các nền tảng phổ biến hiện nay như iOS, Android, Windows Phone

Phát triển các phần mềm dùng trong giáo dục như: phần mềm mô phỏng phòng thí nghiệm ảo (toán, lý, hóa,…), phần mềm quản lý thư viện, hệ thống quản lý tổng thể trường học,…

Phát triển phần mềm doanh nghiệp: phần mềm quản lý nhân sự, quản lý tài sản, quản lý trang thiết bị, quản lý hệ thống phân phối,…

Xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến

Cổng thông tin trực tuyến cho các Sở Ngành

Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu chuyên Ngành

Xây dựng hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến: một cửa điện tử, quản lý văn bản, quản lý chỉ đạo điều hành...