MOS WORD 2016

NỘI DUNG

THỜI GIAN DỰ KIẾN

(11 buổi đào tạo và 01 buổi đánh giá và thi thử)

MOS WORD 2016

-          Thời lượng khóa học: 16 giờ/ 8 buổi

-          Các khung thời gian học

+ Lớp 1 (Thứ 2, 4, 6 từ 18:00 - 20:00)

+ Lớp 2 (Thứ 3, 5, 7 từ 18:00 - 20:00)

+ Lớp 3 (Thứ 7, sáng 8:00 - 10:00; chiều 14:00 - 16:00)

+ Lớp 4 (Chủ nhật,  sáng 8:00 - 10:00; chiều 14:00 - 16:00)

Học phí: 
450.000