ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

Rèn luyện kỹ năng, sử dụng hiệu quả Word, Excel, Powerpoint, Windows, Internet

Trang bị những kiến thức Tin học thiết thực, ứng dụng thường xuyên trong học tập và cuộc sống

ĐĂNG KÝ HỌC

Phòng 108 Nhà A5 (tầng 1) Khu Hiệu bộ - 484 Lạch Tray, Hải Phòng ( 0225.3833228);

Phòng 201 Nhà B3 Khu Giảng đường B – 338 Lạch Tray, Hải Phòng ( 0225.3567550);

Hotline: 0983849819 (Mr. Tiến); 0984944306 (Mr. Toàn)

Đăng ký Online xin vui lòng chọn theo đường Link sau: http://citad.vn/index.php?r=site/dangky

Hồ sơ đăng ký, gồm:

01 phiếu đăng ký (download tại Tải tại đây);

02 ảnh 4x6 (chụp 6 tháng gần đây, ghi họ tên phía sau ảnh);

01 bản photo CMTND hoặc thể căn cước 2 mặt (Không cần công chứng);

Lệ phí (bồi dưỡng thi, cấp CC : 1.000.000 đồng ( đã bao gồm lệ phí học và thi).

Chỉ đăng ký thi: 700.000 đồng.

Lịch ôn tập dự kiến (6 Buổi trực tiếp trên phòng máy): Sẽ thông báo sau khi đủ học viên.

Địa điểm thi: Tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Khai Giảng:

Chương Trình Học: Khóa học kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo thông tư 03Thời Lượng: 21 giờ

Địa Chỉ: Phòng 201 Nhà B3- Giảng đường B-Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Học phí: 
1.000.000