sự kiện

Hiển thị:

Khai giảng lớp Quản trị mạng CISCO CCNA Tháng 5/2020

- Từ 06-05-2020 đến 22-07-2020

- Thời gian: Từ 6:00 PM đến 8:00 PM

- Địa điểm: 108 Nhà A5 Trường ĐHHHVN

Xem chi tiết...

Người đăng: Ni Phạm

Tuyển sinh MOS 2016

- Từ 15-03-2021 đến 31-03-2021

- Thời gian: Từ 8:00 AM đến 5:00 PM

- Địa điểm: Văn phòng CITAD (Phòng 108 nhà A5 - Đại học Hàng hải Việt Nam)

Xem chi tiết...

Người đăng: VĐT

Thông tin cần biết về chuẩn đầu ra MOS cho sinh viên

- Từ 08-10-2019 đến 31-12-2020

- Thời gian: Từ 8:50 AM đến 5:00 PM

- Địa điểm: Phòng 108 nhà A5

Xem chi tiết...

Người đăng: VĐT

CCNA RS

- Từ 14-02-2019 đến 28-02-2019

- Thời gian: Từ 9:55 AM đến 9:55 AM

- Địa điểm: 108 Nhà A5 Trường ĐHHHVN

Xem chi tiết...

Người đăng: Ni Phạm