Trang chủ  Sự kiện > Khai giảng lớp Quản trị mạng CISCO CCNA Tháng 5/2020

Khai giảng lớp Quản trị mạng CISCO CCNA Tháng 5/2020

Đăng bởi: Ni Phạm

Nội dung trang tin

Thông tin chi tiết:

** Thời gian diễn ra sự kiện: Từ ngày 06-05-2020 đến ngày 22-07-2020

** Trong ngày Từ 6:00 PM đến 8:00 PM

** Địa điểm: 108 Nhà A5 Trường ĐHHHVN