Trang chủ > Tin tức > DANH SÁCH 05 ĐỢT THI MOS

DANH SÁCH 05 ĐỢT THI MOS

Ngày đăng: 13/11/2017 .Bởi: Vũ Đức Tạ. Lượt xem: 27438

CITAD thông báo danh sách thi cho 05 đợt, đăng ký thi từ 09/10/2017 đến 20/10/2017

Thí sinh xem chi tiết về thời gian và địa điểm thi của mình trên citad.vn trước 03 ngày thi

Đợt 1: Ngày 18,19/11/2017 (đã có chi tiết ca thi) Nhấn vào đây để download

Đợt 2: Ngày 02,03/12/2017 (dự kiến) Nhấn vào đây để download

Đợt 3: Ngày 23,24/12/2017 (dự kiến) Nhấn vào đây để download

Đợt 4: Ngày 27,28/01/2018 (dự kiến) Nhấn vào đây để download

Đợt 5: Ngày 03,04/02/2018 (dự kiến) Nhấn vào đây để download

Các thẻ:

citad