Tin đào tạo và thi mos

CITAD THÔNG BÁO DANH SÁCH THI MOS NGÀY 23-24/10/2021

CITAD THÔNG BÁO DANH SÁCH THI MOS NGÀY 23-24/10/2021 Thí sinh lưu ý: 1. Thi tại 02 phòng máy như sau LAB1 tầng 2 nhà B1 (Khu B gần cầu Rào)   LAB2 t...

: VĐT.  :   : 20/10/2021 : 727

: citad

Chi tiết

Thông báo tiếp tục hoãn thi MOS ngày 25-26/9/2021

CITAD THÔNG BÁO! Theo dự kiến lịch thi mos sẽ được mở lại vào ngày 25-26/9/2021 dưới hình thức tập trung ở phòng máy để thi online, tuy nhiên hệ thống thi MOS on...

: VĐT.  :   : 17/9/2021 : 1124

: citad

Chi tiết

Thông báo hoãn thi MOS đợt thi ngày 31/7; 01/8/2021

CITAD THÔNG BÁO! 1. Do Tình hình dịch covid diễn biến phức tạp CITAD thông báo hoãn thi MOS ngày 31/7-01/8/2021 2. Ngày mở thi lại sẽ được thông báo s...

: VĐT.  :   : 26/7/2021 : 615

: citad

Chi tiết

Thông báo mở và chuyển đăng ký thi MOS sang ngày 31/07/2021 và 01/08/2021

I. CITAD thông báo mở đăng ký thi MOS đợt thi ngày 31/07/2021  và 01/08/2021 Thời gian đăng ký thi MOS + Từ ngày: 21/06/2021 + Đến ngày: 20/07/2021 Ngày th...

: VĐT.  :   : 14/6/2021 : 2315

: citad

Chi tiết

Thông báo về việc xác nhận chứng chỉ MOS phục vụ xét tốt nghiệp

CITAD THÔNG BÁO! THÔNG BÁO 1 - Căn cứ thông báo của nhà trường, những sinh viên dự thi MOS (2013) trong đợt thi ngày 27-28/3/2021 chỉ được chấp nhận ...

: VĐT.  :   : 17/5/2021 : 5615

: citad

Chi tiết