Tin đào tạo và thi mos

Thông báo hoãn thi MOS đợt thi ngày 31/7; 01/8/2021

CITAD THÔNG BÁO! 1. Do Tình hình dịch covid diễn biến phức tạp CITAD thông báo hoãn thi MOS ngày 31/7-01/8/2021 2. Ngày mở thi lại sẽ được thông báo s...

: VĐT.  :   : 26/7/2021 : 112

: citad

Chi tiết

Thông báo mở và chuyển đăng ký thi MOS sang ngày 31/07/2021 và 01/08/2021

I. CITAD thông báo mở đăng ký thi MOS đợt thi ngày 31/07/2021  và 01/08/2021 Thời gian đăng ký thi MOS + Từ ngày: 21/06/2021 + Đến ngày: 20/07/2021 Ngày th...

: VĐT.  :   : 14/6/2021 : 1323

: citad

Chi tiết

Thông báo về việc xác nhận chứng chỉ MOS phục vụ xét tốt nghiệp

CITAD THÔNG BÁO! THÔNG BÁO 1 - Căn cứ thông báo của nhà trường, những sinh viên dự thi MOS (2013) trong đợt thi ngày 27-28/3/2021 chỉ được chấp nhận ...

: VĐT.  :   : 17/5/2021 : 4891

: citad

Chi tiết

Thông báo danh sách chia ca thi MOS ngày 15-16/5/2021

CITAD THÔNG BÁO DANH SÁCH THI MOS Thí sinh lưu ý: 1. Thi tại 04 phòng máy như sau LAB1 tầng 2 nhà B1 (Khu B gần cầu Rào) LAB2 tầng 2 nhà B1 (Khu B gần cầ...

: VĐT.  :   : 11/5/2021 : 1260

: citad

Chi tiết

Thông báo mở thi MOS đợt thi ngày 15-16/05/2021

I. CITAD thông báo mở đăng ký thi MOS đợt thi ngày 15-16/05/2021 Thời gian đăng ký thi MOS + Từ ngày: 26/04/2021 + Đến ngày: 07/05/2021 Ngày thi dự kiến + ...

: VĐT.  :   : 19/4/2021 : 1269

: citad

Chi tiết