Chứng chỉ nghề CNTT

CITAD TUYỂN SINH LỚP MCSA KHAI GIẢNG THÁNG 04/2023, HỌC CẢ NGÀY THỨ 7 HOẶC THEO YÊU CẦU CỦA HỌC VIÊN

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC QUẢN TRỊ HỆ THỐNG WINDOW SEVER MCSA 2023 KHAI GIẢNG 22.04.2023 Trung tâm Ứng dụng và Phát triển CNTT – Trường Đại học Hàng hải V...

: Nguyễn Thị Lanh.  :   : 7/4/2023 : 2221

: citad

Chi tiết

CITAD TUYỂN SINH LỚP CCNA KHAI GIẢNG THÁNG 03/2023, HỌC CẢ NGÀY THỨ 7 HOẶC THEO YÊU CẦU CỦA HỌC VIÊN

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC QUẢN TRỊ MẠNG CCNA RS KHAI GIẢNG THÁNG 03/2023 Thời gian học: 72 giờ (3 tháng) Học cả ngày chủ nhật hàng tuần; Địa...

: Nguyễn Thị Lanh.  :   : 27/2/2023 : 1812

: citad

Chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP QUẢN TRỊ MẠNG QUỐC TẾ CCNA THÁNG 10.2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC QUẢN TRỊ MẠNG QUỐC TẾ CCNA KHAI GIẢNG THÁNG 10/2022   THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC QUẢN TRỊ MẠNG CCNA RS KHAI GIẢNG THÁNG 1...

: Nguyễn Thị Lanh.  :   : 5/10/2022 : 1376

: citad

Chi tiết

CITAD TUYỂN SINH LỚP CCNA KHAI GIẢNG THÁNG 07/2022, HỌC CẢ NGÀY THỨ 7 HOẶC THEO YÊU CẦU CỦA HỌC VIÊN

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC QUẢN TRỊ MẠNG QUỐC TẾ CCNA KHAI GIẢNG THÁNG 07/2022   THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC QUẢN TRỊ MẠNG CCNA RS KHAI GIẢNG THÁNG 0...

: Nguyễn Thị Lanh.  :   : 22/4/2022 : 3613

: citad

Chi tiết

LỊCH HỌC LỚP QUẢN TRỊ MẠNG QUỐC TẾ THÁNG 3 (CCNA2022.01)

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP QUẢN TRỊ MẠNG QUỐC TẾ KHAI GIẢNG THÁNG 3.2022, CÁC EM HỌC VIÊN CHÚ Ý ĐI HỌC ĐÚNG GIỜ NHÉ ...

: Nguyễn Thị Lanh.  :   : 21/3/2022 : 1769

: citad

Chi tiết